V Praze proběhl protest proti perzekuci anarchistů a anarchistek

DCIM100MEDIAV pondělí 4. 5. 2015 v centru Prahy proběhl anarchistický protest. Tato akce byla spontánní reakcí na aktuální represe vedené proti anarchistickému hnutí v Česku. I přesto, že akce byla propagována jen s několikahodinovým předstihem zůčastnilo se jí více jak třicet lidí.

Přítomní se nejprve se shromáždili před stanicí metra Národní třída. Zde zazněl projev informující kolemjdoucí o smyslu akce. Bylo také zdůrazněno proč anarchisté nepředstavují nebezpečí pro obyčejné lidi stojící na nedalekých zastávkách a pro ty mířící do nákupního centra. Otevřeně však bylo přiznáno, že anarchistické hnutí chce být hrozbou pro kapitalismus a státy, které jsou příčinou sociálních nespravedlností znepříjemňujících existenci miliónů lidí po celém světě.

02

Po projevu se shromáždění přesunulo k nedaleké policejní stanici, kam byla po zahájení operace Fénix převezena většina zadržených anarchistů a anarchistek. Protest neunikl pozornosti policie, která jej monitorovala a snažila se zjistit kdo ho svolal. Odpovědí bylo společné skandování: “Touhu po svobodě represe nezastaví!”.

Následovala otázka směřovaná k policii: “Kde jsou zadržení anarchisté a proč policie znemožňuje kontakt mezi nimi a jejich přáteli”. Odpovědí policie bylo mlčení.

06

Na závěr akce zaznělo prohlášení, že anarchistické hnutí oproti tomu mlčet nehodlá a budou následovat další reakce na probíhající represe.

Odpor žije, boj pokračuje!

demo_4_kvetna_ackari03

This entry was posted in AKCE, General, REPORTÁŽE, SOLIDARITA V PRAXI, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY and tagged , , . Bookmark the permalink.