Otevřená výzva k dialogu – AKTUALIZACE 1. 7. 2014

DailogChceme tímto nabídnout spolupráci na sestavení dalšího čísla revue Dialog. Zatímco první číslo obsahovalo texty z různým tematickým zaměřením, tentokrát chceme hlavní téma čísla určit. Při přemýšlení o tom, jaké téma zvolit, jsme se snažili zohlednit aktuálnost a relevantnost pro praxi antikapitalistického hnutí v Česku.

Od ledna 2014 se v Česku začala objevovat komuniké, pod které se podepsala Síť revolučních buněk (SRB). Samozřejmě není žádná záruka, že akce popisované v komuniké skutečně proběhly, a pokud ano, tak že jsou aktivitami anarchistických skupin. Jde v českém prostředí o poměrně nový fenomén, který pochopitelně vyvolává řadu otázek, kontroverzí a živelných diskuzí. Věříme, že diskuze, která na základě těch komuniké vznikla, by měly dostat i jinou formu a šíři, než jsou pouhé interní diskuze přístupné jen úzkým kolektivům. Tuto formu a prostor pro šíření diskuze chceme proto poskytnout na stránkách Dialogu.

Každého, kdo má zájem o dialog, žádáme o totéž. Konkrétně o sepsání kolektivního či individuálního pohledu na fenomén Sítě revolučních buněk v Česku a obzvlášť pak z hlediska toho, zda může být přínosný pro antikapitalistickou praxi, nebo nikoliv. Jednotlivé texty pak budou naší redakcí zkompletovány do jednoho celku v revue Dialog. Předpokládáme, že stanoviska jednotlivců a skupin se budou výrazně lišit, což považujeme za dobrý stimul pro rozšiřování diskuze. Zaslané příspěvky se mohou stát podnětem k přemýšlení a v ideálním případě vést k tomu, že jednotliví(é) aktéři a aktérky budou pokračovat v diskuzi o stanoviscích ostatních. Toto pokračování pak může zaplnit stránky dalších čísel revue Dialog, případně se přenést do roviny dialogu tváří v tvář na různých setkáních skupin a jednotlivců.

Samozřejmě si nemyslíme, že zvolené téma pro následující Dialog je jediné, kterým je potřeba se zabývat, a už vůbec nemusí být tématem nejdůležitějším. Každopádně jde o aktuální záležitost a nevidíme tedy důvod, proč dialog nezapočít nyní. Věříme, že další témata přijdou na řadu již brzy, podaří-li se nám kulturu dialogu ustálit jako nedílnou součást antikapitalistického prostředí.

V případě zájmu o sepsání příspěvku do Dialogu prosíme o informování na e-mailu alerta(zavináč)safe-mail.net

Uzávěrka čísla bude 30. 6. 2014. Do té doby je tedy nutné slíbený materiál dodat. (AKTUALIZACE: Na žádost některých skupin, byla uzávěrka posunuta do 31. 7. 2014)

Těšíme se na spolupráci,

redakce revue Dialog

This entry was posted in ANTIKAPITALISMUS, KOMUNIKÉ, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY and tagged , . Bookmark the permalink.