Alerta vydala první číslo revue Dialog!

Asociace Alerta vydala první číslo revue Dialog. Čím tato publikace je a proč jsme se rozhodli jí vydávat? Jde jednoduše o naši snahu aktivně se podílet na něčem, co nám dlouhou dobu chybí. Ve hnutí, ve kterém se pohybujeme, postrádáme vůli pro širší dialog a diskuzi o základních otázkách týkajících se revoluční perspektivy, strategií a forem i obsahů sociálních bojů, do kterých vstupujeme, nebo se je snažíme analyzovat.

Místo dialogu často vidíme jen spoustu monologů. Jednotlivci či skupiny chrlí své analýzy, kritiku a vlastní výklady konkrétních událostí. Jde ale o jednosměrný pohyb, u kterého nám chybí diskuse a porovnávání jednotlivých pohledů v interakci většího počtu jedinců, skupin či organizací.

Již delší dobu tvrdíme, že pokud chceme skoncovat se státem a kapitalismem, je potřeba se soustředit nejen na praktické aktivity, ale také na teorii, která dává praxi konkrétní podobu a mění ji podle potřeb dějinných pohybů. Aby teorie a praxe získaly seriózní podobu, je potřeba obojí konstruovat na základě dialogu. Dialogu ve smyslu komunikace diskutujících partnerů, kteří se navzájem respektují a jsou ochotni poslouchat (číst!) argumenty druhých.

Dialog je forma obousměrné komunikace dvou nebo více osob a může vést k nalezení společného stanoviska. Porovnáváním různých pohledů a skrze diskusi nad jejich významem lze konstruovat teorie, které vznikají živelně a zároveň systematicky. V dialogu jde o to dojít k závěrům, které budou konkrétní, srozumitelné a schopné získat širší podporu v praktické rovině.

Naše potřeba dialogu plyne z pochopení, že člověk či skupina se může mýlit, nebo zastávat jednostranné stanovisko a že tedy setkání s názorem druhého či druhých může pomoci omyly odhalit. Setkávání a střetávání názorů může vést k hodnotnějšímu názoru, než měli účastníci před tím, než začali své názory srovnávat. Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že nějaké věci, jevu či procesu dobře rozumějí, ale v rozhovoru mohou snadněji pochopit, že se mýlí a na základě toho své postoje přeformulovat.

Jelikož dialog považujeme za velmi důležitý, ale zároveň zde často chybí, chceme jej rozhýbat skrze naší revue. V ní budeme publikovat různé příspěvky za účelem vyjasňování různých stanovisek a lepšího vzájemného pochopení. Dialog zde tedy bude výrazem zájmu o druhé, o jejich názory či postoje. Neznamená to však rozhodně jejich nekritické přijetí nebo automatickou aktivní podporu. Neznamená to ani to, že za partnera pro dialog považujeme každého, kdo projeví zájem o diskuzi.

V rámci dialogu je potřeba velká dávka respektu k rozmanitosti. V rámci naší revue tento respekt projevujeme tím, že zde otiskujeme texty od autorů stojících na různých ideových pozicích. Většinou se sami hlásí k různým pojetím anarchismu nebo marxismu, ale není vyloučené, že se zde příště objeví i názory vycházející i z jiných ideových směrů. Při výběr textů pro Dialog vycházíme z přesvědčení, že seberevolučněji vypadající nálepka, prapor ani ideologie ještě sami o sobě nejsou zárukou revoluční praxe. Nebudeme zde proto přehnaně klást důraz na ideologické nálepky, ale spíše na snahu nalézt skutečné revoluční perspektivy, bez ohledu na barvy praporů, těch co je zastávají.

Pochopitelně tohle všechno ale neznamená bezmezný respekt ke všemu, co se označí za revoluční. Jisté limity zde samozřejmě existují. Zmiňujeme-li náš respekt k odlišnostem v rámci dialogu, tak zároveň dodáváme, že chceme hledět i na to, aby nebyla narušena naše morální integrita. Nehodláme tedy vstupovat do dialogu třeba s ortodoxním obhájcem stalinistických gulagů nebo stranické diktatury jen proto, že se ohání revoluční rétorikou.

V tomto čísle jsou texty od jednotlivců jako je Lukáš Borl, Jan Hanuš, Jaime, Murray Bookchin, Michal Magid nebo Chris Wright. Co se týče skupin a organizací, pak zde jsou texty nejen od Alerty, ale také od Přátel komunizace, Třídní války a Internacionalistické komunistické skupiny. Toto je výčet těch, jejichž texty najdeš v tomto čísle Dialogu. Pokud máš co říct, určitě budeme rádi, když redakci odešleš svůj text určený k otištění v některém z dalších čísel. Má-li jít o skutečný dialog, je žádoucí, aby tato publikace byla komunikačním kanálem více jedinců a skupin. Těšíme se tedy na vaše příspěvky bez ohledu na to, zda budou reakcí na obsah tohoto čísla, nebo budou otevírat nová témata pro dialog.

Redakce revue Dialog – duben 2013

 

Dialog # 1 je možné zakoupit u nezávislých distributorů a distributorek a to za 70 Kč.

Ke stažení v PDF je > ZDE <


This entry was posted in VŠECHNY PŘÍSPĚVKY and tagged . Bookmark the permalink.