Britský anarchismus za thatcherovské éry

Anarchistické hnutí má své teorie a svou praxi. Obojí se rozvíjí v určitých souvislostech a čase, vzniká tak historie anarchismu. Tato historie není jen souborem událostí, ale je také zdrojem cenných zkušeností a ponaučení, které je dobré zohlednit. Budeme-li je pozorně studovat a reflektovat, může nám to pomoci posunout současný anarchismus pozitivním směrem a vyvarovat se opakování zbytečných chyb minulosti.

Uvědomění si této věci nás vedlo k rozhodnutí věnovat část naší publikační činnosti vydávání textů, které se zabývají historií anarchismu i historií třídních bojů v širším smyslu. Naše nakladatelství postupně bude vydávat různé texty v rámci edice Historie.

Text Britský anarchismus za thatcherovské éry je prvním svazkem této edice a vychází několik dnů po úmrtí Margaret Thatcherové, která byla považována za ikonu neoliberální politiky. Během jejího působení se stala nenáviděnou osobou nejen pro lidi z anarchistického hnutí. Tato brožura tedy není snahou jí oplakávat, ale snahou připomenout si vývoj anarchismu v nepříznivých podmínkách, které Thatcherová svou bezohlednou politikou vytvářela. Uvědomujeme si, že je nutné zohlednit kontext tehdejší doby a specifika rozvoje kapitalismu ve Velké Británii. I přesto se domníváme, že z historie britského anarchismu je možné čerpat zajímavé podněty pro současný anarchismus v Česku.

Publikace bude v tištěné podobě poprvé k dostání na Anarchistickém festivalu knihy a to za 10 Kč.

V PDF je mozné jí stáhnout > ZDE <

Text publikace byl přeložen správcem blogu jaime.cz

This entry was posted in ANTIKAPITALISMUS, HISTORIE, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY and tagged . Bookmark the permalink.