EF! Politika radikálního environmentalismu

V pondělí 8. 4. 2013 od 18:00 budeme v mosteckém Ateneu opět promítat v rámci Mobilníhi kina a to film o teorii a praxi Earth First – sítích radikálně evironmentálních skupin využívajících taktiky přímé akce. Tešit se můžete na rozhovory s významnámi osobnostmi EF, ve kterých vysvětlují své pohnutky k přímé akci v obraně divoké přírody a ohrožených živočišných druhů. Film také popisuje jednotlivé taktiky a jejich uplatnění v kampaních proti konktrétním destruktorům planetárních ekosystémů.

Celým snímkem se táhne hlas hlubinné ekologie. S tím se ale zcela logicky pojí i některé postoje, které například z hlediska sociální ekologie mohou být problematické. Promítání tohoto filmu proto nevnímáme jako prezentaci něčeho, s čím bez výhrad souhlasíme. Film je pro nás spíše příspěvek do diskuze o možnostech a limitech současného environmentalismu.

 

This entry was posted in AKCE, EKOLOGIE, MOBILNÍ KINO, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY and tagged . Bookmark the permalink.