Dialog #2 o Síti revolučních buněk

dialog-picture

V prosinci 2015 vyšlo druhé číslo reveue Dialog k tématu Sítě revoluční buněk (SRB). Když Asociace Alerta v červnu 2014 zveřejnila výzvu k diskuzi nad fenoménem SRB neočekávali jsme, že náš příspěvek bude vznikat tak dlouho a že se díky tomu pozdrží samotné vydání revue Dialog.

***
Na jednu stranu je to škoda, protože příspěvky vznikaly ve specifické době a mnohdy právě pro ni. Na druhou stranu by ale dřívější vydání možná nic neznamenalo, a tak to nehodnotíme tragicky. Za tu dobu se totiž událo mnoho věcí a my získali nové podměty, na které bylo možné reagovat. Některé události také potvrdily naše předpoklady, takže bylo snadnější je následně formulovat v textu.

Co nás však celkem zklamalo, je nízký zájem o diskuzi samotnou. Ačkoliv členstvo zaběhlých organizací jistě svůj názor na SRB má, tak jen malé procento přispělo do Dialogu. A co ostatní organizace a jedinci? Někdo odpověděl v duchu, že téma nepovažuje za natolik důležité aby jeho zpracováním ztrácel čas. Jiní zase zpochybňují, že SRB je autentický projev anarchistického boje a tudíž prý nemá smysl ho analyzovat. Domnívají se, že jde o řízenou policejní provokaci nebo že komuniké jsou podvrh a akce vůbec neprobíhají. Jiní se zase neobtěžovali na výzvu k dialogu odpovědět vůbec.

Ale my nezoufáme a jsme rádi, že se našel alespoň někdo, s kým je do dialogu možné vstoupit. Věříme, že pro všechny zúčastněné to je přínosné, stejně jako pro samotnou antikapitalistickou teorii i praxi.

Obsah tohoto čísla:

– Úvahy o buňkách vířících stojaté vody – Asociace Alerta (AsAl)
– Poznámky k povstaleckému anarchismu – Vratislav Domovský – Přátelé komunizace (PK)
– Anarchistické odpovědi z perspektivy povstání – Kolektiv Černé internacionály
– Abychom za padesát let nestáli na stejném místě – Seb
– Nasrat na anarchisty, nasrat na fízly – Sráč
– Sociální vztah nejde vyhodit do povětří? – Týna Trnková
– Učme se plavat v proudu třídního boje! – buňka Proletářská solidarita / SRB
– Mlčení znamená souhlas – Jaroslava S.
– Lepší holub v hrsti nebo vrabec na střeše? – Jaroslava S.

Revue Dialog #2 lze sehnat především v anarchistických distribucích za 50 Kč // 2 €
dialog2-picture

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.