Nová publikace: Populační mýtus

populace-624x624Asociace vydala novou publikaci s textem Populační mýtus od Murray Bookchina. Každý, kdo se zabývá ekologií se jistě již mnohokrát setkal s různými výklady ekologických problémů a toho, co je jejich příčinnou. Text Populační mýtus je jedním z těchto výkladů a to z pozic takzvané sociální ekologie.

Bookchinův text se zaměřuje na kritiku směrů, které příčinu ekologických problémů vidí primárně v populačním růstu lidského druhu a řešení vidí ve výrazném snížení lidské populace. Bookchin odkrývá nejen ahistorickou a iracionální podstatu takového výkladu. Poukazuje také na jeho nebezpečnost, vzhledem k jeho tendenci tíhnout k misantropii a odepírání pomoci lidem v nouzi.

Bookchin se ve svém textu snaží dokázat, že to není primárně populační růst, co způsobuje znečištění prostředí a plundrování přírodních zdrojů. Rozvádí zde tezi, že mnohem významnějším faktorem je způsob, jakým je lidská společnost strukturována a organizována, než to, kolik čítá osob. Bookchin si tedy logicky bere na mušku kapitalismus s jeho třídní povahou a hierarchickou strukturou. Dost srozumitelně vysvětluje, že ekonomický systém postavený na vykořisťování, tržních principech konkurence a expanze bude vždy fungovat na úkor ekosystémů a to dokonce i pokud by se lidská populace výrazně snížila.

Bookchin ve svém textu tvrdí, že ekologická krize a plýtvání přírodními zdroji má příčiny spíše ekonomické a politické povahy. Text jsme se rozhodli publikovat, protože stejně jako on věříme, že je nutné podrobit kritice neomalthusiánské blouznění. Tedy takové postoje, které se zaměřují spíše na šíření nenávisti k lidstvu, než aby se zaměřily na tolik potřebnou radikální transformaci společenského uspořádání.

Asociace Alerta – březen 2014

Publikaci je možné sehnat na těchto místech:

Infoshop Salé – Orebitská 14, Praha 3 – Žižkov / sale.s.cz

Komunitní centrum Ateneo – Vítězslav a Nezvala 2815/41 – Most / ateneo.cz

Infoshop Pelech – Čápkova 48 – Brno – Veveří / pelech.info

xbastax distribution / xbastax.cz

* * *

Chceš pomoc s distribucí? Kontaktuj nás na alerta(zavináč)safe-mail.net !

* * *

V tištěné publikaci je uveden jako překladatel textu správce webu jaime.cz.

Chceme mu i na webu dodatečně poděkovat za překlad a jeho poskytnutí.

Publikaci v pdf je možné stáhnout > ZDE <

This entry was posted in VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.