Sabotáže volební propagandy v Mostě + VIDEO

Během října 2013 mnohé ulice okupovala vtíravá předvolební propaganda, která nás vyzývala k účasti ve volbách. V Mostě na tento stav reagovali lidé kolem místní skupiny Asociace Alerta. Jako prostředek si zvolili sabotáže, které kombinovaly destruktivní a kreativní prvky.

Před volbami to bývají zpravidla politické strany a jejich kandidáti, kdo určuje tvář ulic. To, jaké politické odstíny bude tato tvář mít, se odvíjí od množství prostředků, kterými jednotlivé strany disponují. Strany bohaté mají velkoplošný billboard na každém rohu, pro ty chudší zbývá jen několik drobných plakátů.

Co ale zůstává obyčejnému pracujícímu, nezaměstnanému či studujícímu člověku? Co zbývá neprivilegovaným, kteří nemají finance na to, aby si zaplatili ve veřejném prostoru místo, kde by mohli vyjádřit svůj názor? Kapitalistická logika je jasná: „Nemáš prachy, nebudeš slyšet“! A tak ti, co mají čím platit, se na nás usmívají z billboardů a chtějí si nás koupit líbivými frázemi, zatímco dělnická třída je odstrčená k vyjadřování názoru pouze v hospodě nebo doma před televizní obrazovkou.

Taková normalita se nám hnusí a sabotáž volební propagandy je prostředek, jak jí podrývat! Proč platit za to, abychom byli ve veřejném prostoru slyšet, když známe způsoby, jak být slyšet i bez toho? Proč se ptát byrokrata nebo fízla, zda můžeme ve veřejném prostoru vyjádřit svůj názor? Proč šeptat v ústraní, když můžeme křičet ve veřejném prostoru?

Pohrdáme tržní logikou, která přetváří veřejný prostor podle potřeb byznysu a státotvorné politiky! Vstupujeme do veřejného prostoru a necháváme v něm zaznít náš hlas. Děláme to bez ohledu na to, že fízlové a soudci vyhrožují tresty, aby nás od toho odradili. Atmosféra strachu, kterou vytváří represivní složky státu, má za cíl zpacifikovat náš vzdor a zajistit sociální smír. My však nevěříme, že mezi společenskými třídami existují společné zájmy a potřeba smíru. Věříme, že třídní společnost je ze své podstaty vystavěna na vykořisťování a parlamentní demokracie je jednou z možností, jak tento stav konzervovat. Věříme také, že to můžeme změnit! Nikoliv však u volebních uren, ale prostřednictvím sebeorganizace dělnické třídy. Jen pokud budeme jednat jako uvědomělá, sebevědomá a organizovaná síla, tak je možné svět ovládaný mocenskými elitami, proměnit ve svět, ve kterém se každý z nás bude přímo podílet na organizaci společenského žití.

Někdo naše jednání označuje za trestné činy, protože není v souladu se zákonnými normami. Normy, které legalizují organizované zločiny jako je kapitalismus a parlamentní demokracie si však nezaslouží náš respekt, stejně jako ty, které kriminalizují organizovaný vzdor vůči kapitalistické normalitě. Pokud má organizovaný útlak legální status, pak nám nezbývá nic jiného než proti němu bojovat i nelegálními prostředky.

Nevolme! Organizujme se!

This entry was posted in REPORTÁŽE, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY and tagged , . Bookmark the permalink.