Přednáška o Industrial Workers of the World (IWW) – 7. 11. 2013

Na počátku minulého století byla ve Spojených státech založena politická skupina, která se v boji proti šéfům pokoušela společně organizovat všechny dělníky a dělnice bez rozdílu rasy, původu a kvalifikace. IWW se snažili o syntézu ekonomického (za vyžší mzdy) a politického (za beztřídní společnost) boje. Po celou dobu své existence museli ‘Wobblíci’ čelit brutální represi ze strany šéfů a státu, která vrcholila se vstupem USA do první světové války a vypuknutím bolševické revoluce v Rusku.

Byla snaha státu hlavní příčinou postupného úpadku IWW? Na příkladu místní pobočky dělníků z filadelfských doků se pokusíme analyzovat silné i slabé stránky organizace, její vnitřní rozpory a objektivní limity.

Přednášet bude člen skupiny Kolektivně proti kapitálu (KPK) protikapitalu.org

událost na FB > ZDE <

ateneo.cz

This entry was posted in AKCE, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY and tagged . Bookmark the permalink.