Když příkazy mocných končí v plamenech

Velkým spojencem mocných je strach, který zasévají mezi těmi, které si chtějí podrobit. Nástroje k jeho zasévání mají mnoho. Ať už to je hrubé násilí, vyhrožování, pokuty nebo vězení, vždy je cílem vyvolat atmosféru strachu a přinutit nás akceptovat zhora nadiktovaná pravidla. Logickou obranou v takovém případě je proto snaha strach překonat a pravidla obcházet všude, kde to znamená vzdorovat útlaku a prosazovat spravedlnost.

Autority a instituce vytvořené na jejich obranu nás zastrašují, abychom se stali poddajnými částmi snadno manipulovatelného stáda. Vypovědět v takovém případě poslušnost mocným znamená brát jim půdu pod nohama. Znamená to zasadit jim dobře mířený úder a posílit tím vlastní pozici i sebevědomí. Možností jak podkopátat autoritu mocných je mnoho. Pro inspiraci přinášíme videozáznam na kterém se k jednomu takovému činnu odhodlal Lukáš Borl.

Ve středu 1. května 2013 bylo naplánováno premiérové promítání filmu Bitvy o Miladu nedaleko bývalého squatu Milada. Po promítání Lukáš Borl demonstrativně spálil složenku, která mu byla zaslána s příkazem o uložené pokutě 2000 Kč. Pokuta mu byla uložena za to, že v roce 2012 demonstrativně spolu dalšími lidmi obsadil Miladu, která od vyklizení dále chátrá.

Po té co Lukáš demonstrativné spálil složenku, zdůraznil, že peníze rozhodně nehodlá zaslat státu, ale místo toho je zašle Anarchistickému černému kříži. Tedy iniciativě, která pomáhá osobám z anarchistického hnutí, které se dostanou do konfliktu se státním aparátem, jsou vězněni, nebo je proti nim veden soudní proces z politických důvodů.

 

This entry was posted in SOLIDARITA V PRAXI, SQUATTING, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY and tagged , , . Bookmark the permalink.