Bitvy o Miladu v rámci Akčních dnů

V roce 2012 se Alerta zapojila do pražských Akčních dnů organizací Bezpeněžní zóny na Žižkově. Tentokrát Akční dny podpoříme jak účastí na prvomájové demonstraci, tak promítáním nového filmu našeho člena Lukáše Borla. Film se jmenuje Bitvy o Miladu a promítat ho budeme 1. 5.2013 v rámci Mobilního kina a ve spolupráci s pražskou squatterskou scénou. Promítání je zdarma a proběhne za jakéhokoliv počasí!

Squat Milada nebyl pouze místem rozvíjejícím anarchistické hnutí a alternativní kulturu. Byl také bitevním polem, na kterém se mnohdy čelilo ohromné přesile represivních složek státu, najatých ochranek prolezlých neonacisty a xenofobní společnosti. Film Lukáše Borla se snaží zachytit chronologii těchto bitev od roku 1998 do současnosti. Najdete v něm jak dobové záběry, tak rozhovory s aktéry a aktérkami konkrétních bitev o Miladu.

Tento film není detailním popisem pozitivní povahy squattingu. Není ani rozborem vnitřního fungování squatterských komunit. Je snahou zmapovat cyklus bojů a zprostředkovat výsledek lidem, kterým na Miladě záleželo. Premiérové promítání filmu proběhne symbolicky 1. května, protože právě to byl den – První máj, kdy byla Milada v roce 1998 obsazena.This entry was posted in AKCE, MOBILNÍ KINO, SQUATTING, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY and tagged , . Bookmark the permalink.