Projev solidarity s ruskými antifašisty a antifašistkami

Asociace ALERTA, stejně jako i další skupiny podpořila v pátek 25. 1. 2013 demonstraci pořádanou neformální iniciativou Antifašistická solidarita. Na akci se sešlo kolem stovky lidí, kteří zde vyjádřili solidaritu antifašistům a antifašistkám, čelícím v Rusku tvrdé represi ze strany státu a úřadů. Na akci zaznělo několik projevů a mezi nimi i projev členky Asociace ALERTA. Psanou verzi projevu zveřejňujeme na následujících řádcích. 

 

Projev přečtený 25. 1. 2013 před ruskou ambasádou v Praze

Atmosféra strachu vždy byla dobrým pomocníkem mocných na celém světě. Vždy, když se oběví známky vzdoru proti systematizovanému vykořištování a útlaku, tak mocní zasévají strach, aby vzdor potlačili a upevnili své pozice. Policejní šikana, soudy, vězení. To vše jsou nátroje, které neváhají použít, aby umlčeli opozici a zahnali jí do kouta.

Pokud se mocným podaří rozdrobit naše komunity a izolovat nás, pak docílí toho po čem touží a náš strach se při tom stane jejich pomocníkem. Naší odpovědí proto musí být mezinárodní spolupráce a solidarita. Právě tyto hodnoty mohou pomoci překonat strach a mocní tak ztratí svého velkého spojence. Jen společně koordinovaný a solidární postup se může stát účinnou odpovědí na represe, které stát vede proti antifašistům a antifašistkám v Rusku i kdekoliv jinde na světě.

Antifašistická solidarita není bezobsažný termín! Je to úder, kterým mocné zasahujeme na citlivých místech. Je to zbraň, kterou můžeme bránit lidská práva. Je to štít, který chrání lidskou důstojnost, před útoky státu. Je to hodnota, která mocným bere půdu pod nohama a nám dává šanci na lepší budoucnost.

Ať žije mezinárodní antifašistická solidarita!


 

 

This entry was posted in ANTIFAŠISMUS, SOLIDARITA V PRAXI, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.