„Kaly z Ostravy“ znovu na scéně

Státní podnik Diamo v polovině ledna 2013 vyhlásil výběrové řízení (NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly) na „odstranění nadbilančních kalů v lagunách R1, R2 a R3 v areálu skládky odpadů „laguny Ostramo“ v objemu 91 562 t.“, které by mělo být realizováno do 31.12.2018 a jehož hodnota je 1 004 903 000,- Kč (bez DPH)[1]. Zásadním problémem realizace této zakázky je však otázka: kdo, kde a jak vytěžené kaly uskladní a následně zlikviduje?

Krajský úřad Moravskoslezského kraje už předem deklaroval, že nesouhlasí s dočasným uskladněním přímo v areálu Ostramo, jak navrhovala firma Geosan (představitel sdružení Čistá Ostrava, které provádělo první fázi sanace ropných lagun).

Odpad z ropných lagun na svém území nechtějí po zkušenostech s protesty a odporem obyvatel ani představitelé Krajského úřadu Ústeckého kraje ani zastupitelské úřady Litvínova a Čížkovic, kde na litvínovské skládce Celio skončilo 110 tisíc tun tohoto odpadu, který bude ještě po dobu několika let „energeticky využívat“ cementárna Lafarge Cement v Čížkovicích.

Jasné ne dalším „kalům“ zaznělo i prostřednictvím ředitele cementárny Ing. Ivana Mareše. Pro Lafarge však „kaly“ z Ostrama představují finančně zajímavý produkt a také „alternativní palivo“.

Právě označení vytěženého odpadu z ropných lagun smíchaného s vápnem za „alternativní palivo“ (Geobal 4) bylo jedním z hlavních sporů mezi odpůrci likvidace a Krajským úřadem Ústeckého kraje (a samozřejmě firmami, které se na likvidaci „kalů“ podílely a podílejí – sdružením Čistá Ostrava v čele s Geosan Group, přes skládku Celio a Lafarge Cement konče).

Jak dalece spor o označení Geobalu 4 jako alternativního paliva může do budoucna ovlivnit nový zákon o ochraně ovzduší, který začal platit loni v září a podle kterého je (alternativní) palivo vyrobené z odpadu stále odpadem, lze jen těžko odhadovat.

Sanace starých ekologických zátěží je zajisté potřebná a v případně ropných lagun Ostramo i více než žádoucí, ale je potřeba, aby tato likvidace nebyla jen přesouvání a přenášení rizik znečišťování a ohrožení zdraví a životního prostředí z jednoho regionu do druhého.

Odpůrci spalování mluví o alternativách k současnému způsobu likvidace „kalů“, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, a měli by o nich mluvit a uvažovat i ti, kteří se ucházejí o miliardové státní zakázky.

Občané všech regionů by měli být ve střehu. Jak již bylo řečeno úvodem, aktuálně nikdo neví, kdo, kde a jak bude zakázku realizovat.

Pro web Asociace ALERTA zpracoval Josef Strašlipka.

 

———–

Pozn.: Většinu materiálů, novinových článků a dokumentů vztahujících se k likvidaci odpadů z lagun Ostramo na území Ústeckého kraje lze nalézt na blogu Kauza Geobal 4 http://kauza-geobal4.blogspot.cz

———–

[1] http://www.isvzus.cz/cs/Form/Display/380870

 

 

This entry was posted in EKOLOGIE, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.