Mujeres libres o sociálním konstruktu lidské povahy

(…) Anarchisté stejně jako socialisté a z nedávné doby také feministky, trvají na tom, že lidská povaha je sociálním konstruktem a způsoby, jak se lidé chovají, jsou spíše produktem institucí, v nichž byli (a v nichž jsme) vychováváni, než jakousi vrozenou přirozeností. Formální hierarchické struktury autority mohou velmi snadno vytvářet podmínky, jimiž byly údajně uzpůsobeny čelit a spíše než aby zabraňovaly nepořádku, vlády jsou jednou z jeho prvotních příčin. Hierarchické instituce vytvářejí a posilují odcizené a vykořisťovatelské vztahy mezi těmi, kteří na nich participují, zbavují lidi schopností a vzdalují je od jejich reality. Hierarchie činí určité lidi závislé na jiných, obviňuje ovládané za jejich podřízené postavení a pak jej používá jako ospravedlnění dalšího výkonu autority.(…)”

…………………………………………

Citováno z publikace: Mujeres Libres – Svobodné ženy: Anarchismus a boj za emancipaci žen – M. Ackelsberg

Publikace v PDF je ke stažení v >ZDE<

 

zdroj: http://jaime.cz/

This entry was posted in ANTIKAPITALISMUS, CO SE PÍŠE JINDE, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.