Video: Tři selata osvobozena z farmy

Na web directaction.info bylo  zasláno video, natočené na jedné farmě v Itálii. Záznam má překvapující závěr, a to osvobození tří selat. Video se odkazuje na kampaň proti stavbě největších evropských jatek (Campagna Contro il Mega Macello). Scény zobrazují každodenní rutinu ze zvířecích farem. Tohle je realita, ukázaná bez omezení. Živí tvorové jsou považováni za zboží, produkt, jehož maso nakrmí potravinový průmysl zneužívající zvířata.

Farmy jsou místa, kde probíhá mučení a kde zvířata trpí. Jsou obdobou dřívějších koncentračních táborů, kde je život ušlapáván nenažraností systému, který od produkce ke spotřebiteli zcela popírá existenci vnímajících bytostí a redukuje je na zdroje či zboží, určené ke spotřebě. Prvním krokem k záchraně životů je vyškrtnout z jídelníčku potraviny, které obsahují živočišné produkty, dát se na veganský způsob života. Dalším krokem je přejít k přímé akci a zvířata osvobodit.

Sledování záběrů z osvobozování naplňuje naše srdce radostí, jelikož tito tvorové nebudou deportováni na jatka, nebudou zavražděni a nestanou se potravou. Budou volnými tvory, svobodně se povalovat v bahně v nejteplejších hodinách dne, budou moci ležet na seně, budou si moci dělat, co chtějí, budou moci následovat své instinkty.

Video je věnováno dánskému aktivistovi BARCHEM4, oběti represe. V těchto měsících čelí tvrdé obžalobě u soudu, za osvobození 5000 norků z farmy nedaleko Barchemu. Také chceme video věnovat těm, kteří podporují přímé akce a bojují za osvobození zvířat, proti všem typům zneužívání, nadvládám a diskriminací. Proti speciesismu.

Vyberte si, na které straně budete vy.


zdroj: directaction.info

překlad: Zdena Č.

This entry was posted in CO SE PÍŠE JINDE, EKOLOGIE, KOMUNIKÉ, SOLIDARITA V PRAXI, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.