Sociální anarchismus nebo anarchismus jako životní styl?

S radostí oznamujeme, že Asociace ALERTA v září 2012 vydala v rámci svého nakladatelství další tištěnou publikaci a to již čtvrtou v tomto měsíci. Tentokrát se jedná o dílo Murray Bookchina s názvem „Sociální anarchismus nebo anarchismus jako životní styl? Nepřemostitelná propast“. Tento esej lze bezpochyby považovat za významný příspěvek do diskuse o významu anarchismu a rozporech, se kterými je nucen se vypořádat.

Murray Bookchin jako sociální anarchista a sociální ekolog v této práci popisuje zásadní rozdíly mezi komunistickou tradicí anarchismu a nejrůznějšími variantami anarchismu jako životního stylu. Ať už jde o různé subkulturní výstřelky, krajní individualismus, mystiku nebo anticivilizační primitivismus, tak Bookchin přichází s jasnou kritikou, ve které zdůrazňuje rozporuplnost, nekonzistentnost a nepraktičnost těchto směrů. Ale nejen to! Poukazuje také na jejich nebezpečnost, vzhledem k jejich silné tendenci inklinovat k misantropii, bagatelizaci příčin sociálních problémů nebo k tezím, jejichž praktické uplatnění by mělo katastrofální následky.

Tam kde jde slyšet volání po osobní vzpouře, na místo kráčení k sociální revoluci, tam přichází Murray Bookchin s nekompromisní kritikou, která je postavena na racionálních základech. Zpochybňuje možnost dosažení autonomie jedinců na základě individuálního jednání či životního stylu. Na místo toho zdůrazňuje sociální rozměr svobody, které lze dosáhnout jen díky kooperativní činnosti početných skupin, organizujících se v opozici proti státu, kapitalismu a hierarchii.

Anarchismus jako životní styl zcela ignoruje sociální faktory formující jedince a extrémně přeceňuje jedincovy možnosti měnit své postavení bez uvědomělé součinnosti ve svazku s ostatními jedinci. Často tak postrádá jakoukoliv organizační formu a na místo snahy o celospolečenské změny preferuje „osobní vzpouru“. Místo sociální revoluce se spokojuje s chvilkovými prožitky a pocity autonomie. Místo kolektivní konfrontace nesvobodných struktur, vztahů a institucí, se uzavírá do svého mikrosvěta, který je jen neškodnou hrou na budování „ostrůvků svobody“ uprostřed nesvobodného světa.

Bookchin v protikladu „lifestylovému anarchismu“ zdůrazňuje potřebu sociálních organizací, pevně ukotvených struktur a revoluční perspektivy. Poukazuje na to, že sociální anarchismus se od anarchismu jako životního stylu odlišuje již ve svých základních definujících principech, což mezi tyto směry umisťuje nepřemostitelnou propast. Zatím co jeden směr prosazuje socialistické a komunistické tendence, druhý naproti tomu obhajuje krajní individualismus, nebo dokonce protispolečenské tendence.

Stejně jako Murray Bookchin vidíme rozpory, se kterými je anarchismus nucen se vypořádat a stejně jako on vidíme onu nepřemostitelnou propast. Cílem našich snah je přispět k rozřešení těchto rozporů. Mimo jiné to tedy znamená rozchod s iluzí, že propast mezi zmiňovanými tendencemi lze přemostit pomocí syntézy, která by byla souhrnem vybraných částí z obou směrů. Tato syntéza je neuskutečnitelná! Základy obou směrů totiž necharakterizují jen jakési drobné rozdílnosti, ale velmi zásadní rozdíly, které v mnoha ohledech vytváří hmatatelné protiklady a tedy neslučitelnost. Věříme, že právě toto je hlavní poselství Bookchinova textu a přikláníme se k naprosté většině toho, co v něm je uvedeno.

Brožuru o 48ti stranách formátu A5 si lze zakoupit za 30 Kč u nezávislých distributorů a distributorek. Zájemci a zájemkyně o pomoc s distribucí, pište na náš e-mailový kontakt alerta(zavináč)safe-mail.net. Brožuru v PDF lze také stáhnut > ZDE <


TISKNI > KOPÍRUJ > ŠIŘ!


 


This entry was posted in ANTIKAPITALISMUS, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.

0 Responses to Sociální anarchismus nebo anarchismus jako životní styl?

  1. Pingback: Anarcho-primitivismus: Pro kolaps civilizace | deepgreencz

  2. Pingback: Anarcho-primitivismus: Pro kolaps civilizace | GreenAction