V Itálii bylo svobozeno 12 králíků z farmy!

Italská skupina Essere Animali osvobodila dvanáct králíků chovaných pro masný průmysl. Skupina natočila nejen průběh akce, ale také zdokumentovala otřesné podmínky ve kterých králíci přežívají před tím než jsou zabiti. Králíci jsou od přírody plachá a bojácná zvířata, citlivá na hluk a přítomnost člověka. Jejich život v rámci velkochovů je poznamenám obrovskou dávkou stresu, strachu a bolesti. Možnosti pohybu těchto zvířat jsou značně omezené, především kvůli klecím ve kterých jsou vězněna.

Díky přímé akci skupiny Essere Animali se 12 králíků dostalo z otřesných podmínek velkochovu na místo, kde nyní mohou důstojně žít.

zdroj: directaction.info

This entry was posted in CO SE PÍŠE JINDE, EKOLOGIE, KOMUNIKÉ, SOLIDARITA V PRAXI, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.