Čistá alternativa jako součást letních festivalů

V rámci kampaně Čistá alternativa se letos náš kolektiv rozhodl pomoci s řešením problematiky odpadu na letních festivalech. V součinnosti s organizátory Fluff Festu a Play Fast Or Dont Festu jsme se zaměřili především na separaci recyklovatelných materiálů jako je hliník (plechovky ap.) a plasty (kelímky apod.). Na místě také proběhla přednáška jednoho z koordinátorů kampaně a byl zde informační stánek s tiskovinami.

Přítomnost na zmíněných festivalech vyvolala smíšené pocity! Na jednu stranu bylo fajn být mezi mnoha nekonformními lidmi, kteří se snaží odlišit od mainstreamu a kriticky nahlížet na praktiky konzumní společnosti. Na druhou stranu bylo velmi znepokojující vidět, že i na alternativních festivalech je mnoho těch, kteří trendy konzumní společnosti bezhlavě kopírují se všemi negativními dopady.

Člověku je opravdu zle z toho, když vidí jak si „hardcore kids“ hromadně myjí vlasy chemickými přípravky nad umyvadly ze kterých teče odpadní voda přímo do půdy. Stejně negativní pocity se člověka zmocňují při pohledu na hromadu vyhozených věcí, které se po skončení festivalů nakupily v areálech. Jak je možné, že „alternativci“ ze stanů, spacáků, plachet, židliček a dalších věci jsou schopni udělat jednorázový produkt, který se během víkendu promění v odpad? Tyto věci by při ohleduplném zacházení mohly sloužit dlouhé roky, ale mnozí „hardcore kids“ si raději nejdříve poslechnou kapely zpívající o destrukci kapitalismu, aby vzápětí místo něj zbytečně likvidovali potřebné věci.

Ale nebuďme jen negativisti. Na zmíněných festivalech se našly i pozitivní stránky. Například přednášky Lukáše Borla se zúčastnili lidé, kterým problematika odpadů není lhostejná, a zapojili se do následných diskuzí o tom, jak tuto problematiku na festivalech řešit. Někteří se také ochotně zapojili do našeho sběračského týmu a pomohli nám se sběrem a separací festivalového odpadu. Tito lidé si jistě stejně jako my uvědomují smysl recyklace a snah předcházet vzniku odpadu.

Nutno dodat, že v rámci diskuzí zazněly nejen optimistické komentáře, ale také hlas, který naše aktivity označil za zbytečné. Osoba, která tento názor vyjádřila, vycházela z přesvědčení, že nemá smysl sbírat a třídit po někom odpad, když dotyčné osoby prý stejně budou příště produkovat další odpad, bez snahy jej třídit.

Náš názor je však jiný! Myslíme si, že to má smysl z několika důvodů.

1) Náš tým separoval odpad viditelně a někteří i s logem kampaně Čistá alternativa na reflexních vestách. Tento krok je nejen propagací kampaně, ale také morálním apelem na původce odpadu na festivalech. Tento apel může být motivační a vést ke snižování produkce odpadu či k zapojení dalších lidí do sběračského týmu.

2) To, že nějaká aktivita nedokáže zastavit původce nežádoucí činnosti, neznamená, že nemá smysl! Osvobození slepice z velkochovu neznamená zastavení činnosti chovatelů, ale pro slepici má tato aktivita ohromný význam. Stejně tak stávkou vybojované zkrácení pracovní doby neodstraní kapitalismus jako původce námezdního otroctví, ani nezamezí kapitalistům dále toto otroctví reprodukovat. Přesto pro pracující, kterým se pracovní doba zkrátí, má tato stávka velký význam. Podobné je to s naším sběrem odpadu na festivalech. Původci odpadu jej možná nepřestanou produkovat, ale naše aktivita má sama o sobě pozitivní dopady pro ekosystém a lidskou společnost.

3) I kdyby se díky naší aktivitě nepodařilo přimět původce odpadu k zodpovědnému přístupu, tak je nutné zohlednit, že separací odpadu jsme se podíleli na šetření energie a přírodního materiálu a surovin. Oproti těžbě a průmyslovému zpracování surovin, je totiž recyklace mnohem méně materiálově a energeticky náročná.

Například výroba tuny hliníku z bauxitu vyžaduje 217 kJ energie, avšak jeho produkce z recyklovaného kovu spotřebuje pouze 8 kJ/t[1]. Jeden z největších recyklátorů hliníkových plechovek na světě uvádí, že kilogram recyklovaného hliníku ušetří přes 8 kg bauxitu, 4 kg chemikálií a 14 kWh elektřiny[2].

Zmíněné aktivity v rámci festivalů pro nás byly novinkou. I přes některé nesnáze a kritické hlasy se tyto aktivity osvědčily a kampaň Čistá alternativa se snad i do budoucna stane významnou součástí letních festivalů.

Sledujte naše weby cista-alternativa.cz & alerta.cz, kde se brzy dozvíte na jakých dalších festivalech a akcích se budeme podílet na sběru, separaci a recyklaci odpadu. Máš-li zájem se připojit k našemu týmu, tak se ozvi na, cista-alternativa(zavináč)safe-mail.net nebo se s námi spoj přímo na místě festivalů.

…………………………..

Zdroje:

[1] Sheehan, B.: Zero waste: recycling and climate change, GrassRoots Recycling Network, 2000

[2] Novelis Recycling: aluminiumcanrecycling.co.uk

…………………………..

Text byl původně publikán na webu cista-alternativa.cz

This entry was posted in CO SE PÍŠE JINDE, EKOLOGIE, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.