Srpnová Bezpeněžní zóna na Žižkově – 26.8.2012

Stále je počasí vhodné pro puliční aktivity a tak přichází další Bezpeněžní zóna na pražském Žižkově. Ta minulá neproběhla díky vyjímečným událostem na Miladě. Tentokrát nám snad okolnosti budou přát a akce bude mít hojnou účast. Nyní se také na Bezpeněžní zóně pokusíme prosadit novinku! Aby bylo možné zbořit hranice mezi těmi co akci organizují a těmi co jí  „jen“ navštěvují, padl návrh na uspořádání otevřeného mítinku.

Cílem tohoto otevřeného setkání bude vytvoření podmínek potřebných k tomu, aby každá z přítomných osob měla možnost vyjádřit svůj názor na plánování  Bezpeněžní zóny. Kolektivní shromáždění bude otevřeným fórem, kde společně budeme diskutovat nad formou a obsahem následujících akcí.

Do teď měla Bezpeněžní zóna jasný rámec a obsah určený úzkým koordinačním týmem. Od teď ale součástí koordinačního týmu může být každý, kdo se akce zúčastní a projeví zájem spolupodílení se na organizaci. Tímto způsobem může dojít nejen k rozšíření organizačního týmu, ale Bezpeněžní zóna také může nabýt nových forem a obsahů. I ty se na nich můžeš podílet!

Start Bezpeněžní zóny je v neděli 26.8.2012 od 14:00 v Praze na Kostnickém náměstí.

Otevřený diskuzní mítink bude zahájen v 17:00 hodin.

Těšíme se na tvou účast, kreativitu, nápady a organizační spoluúčast!!!

Bezpeněžní zóna – prohlášení

Vše v současném světě je podřizováno zvrácené logice kapitalistického trhu, který prohlubuje sociální nerovnosti a způsobuje ekologickou nestabilitu. Tržní mechanismy nás nutí sklánět se před šéfy, prodávat jim své schopnosti a nechat se jimi vykořisťovat. Trh produkuje ohromné množství nekvalitních a škodlivých produktů a pak nás tlačí k jejich konzumaci. Ten samý trh zároveň komodifikuje významné sociální výdobytky jako je zdravotní péče a vzdělávání.

Má smysl vyjmenovávat všechny ostatní příklady toho, jak kapitalismus negativně ovlivňuje naše životy? Všichni přeci moc dobře vidíme, co se ve společnosti děje. Den za dnem přicházíme o pozitivní hodnoty, které před námi jiní vybojovávali a rozvíjeli. Šíleným tempem se vytrácí společné sdílení hodnot, smysl pro solidaritu a prostor pro kooperativní jednání. Egoistický individualismus a soupeření se stávají dominantními hodnotami, které nekompromisně likvidují ducha spolupráce a umlčují veškeré volání po svobodné lidské pospolitosti. Korporace nadále expandují a hromadí ohromné bohatství v rukou privilegovaných elit, zatím co mnozí lidé nemají přístup ani k jídlu, bydlení a zdravotní péči.

Je na čase dát najevo, že už toho máme dost! Je na čase vzdorovat kapitalistickému systému, který nás ničí! Je na čase konfrontovat struktury, přetvářející služby, věci i životy v obchodovatelné komodity. Pojďme hledat způsoby, jak se vymanit ze sevření trhu a kapitalistické diktatury. Rozšiřujme společně zóny, kde tržní uvažování a jednání nebude mít své místo. Pojďme 26.8.2012 jednu takovou zónu vytvořit v ulicích Prahy pod názvem Bezpeněžní zóna!

Co je Bezpeněžní zóna?!

Již samotný název jasně naznačuje, o co jde, ale i přes to si to ujasněme, aby nedošlo k nedorozumění. Bezpeněžní zóna by měl být kolektivně spravovaný a otevřený prostor, kde peníze a s nimi související vztahy nebudou mít místo. V takové zóně se nebude nic prodávat a nic se zde nebude nakupovat! Pouze zde budeme svobodně tvořit hodnoty a distribuovat je za účelem individuálního a kolektivního užívání. Nebudeme to dělat proto, abychom akumulovali zisk, ale kvůli přímému uspokojení našich potřeb a tužeb.

Důvodů pro existenci takové zóny je spousta. Existuje zde mnoho vyprodukovaných a nepoužívaných věcí a zároveň mnoho lidí, kteří by je mohli smysluplně použít k naplnění svých potřeb. Je tu také mnoho kreativních lidí, které uspokojuje poskytovat služby, aby potěšili ty, kteří nedisponují penězi, za které jim podobné služby nabízí kapitalistický trh. Je tu také mnoho těch, které politika kapitalismu hodila přes palubu a vzala jim nástroje či prostor pro seberealizaci. V Bezpeněžní zóně se tito lidé mohou opět stát plnohodnotnou součástí společenství, které jim umožní naplnit individuální potřeby. Zároveň jim zóna může poskytnout i možnost být tvůrčí v zájmu širší komunity.

Bezpeněžní zóna by však neměla být „alternativní trh“, ani to co známe pod názvem „férový obchod“. Měl by to být prostor, který konfrontuje veškeré tržní a obchodnické uvažování, jež do našich myslí zasely roky autoritativní výchovy a vzdělávání. V Bezpeněžní zóně by měla být finanční pravidla trhu nahrazena principem každému podle jeho potřeb, každý podle svých schopností a možností. Tento princip je nejen základem dočasné Bezpeněžní zóny, ale je také nedílnou součástí vize světa, po kterém toužíme.

Chceme žít ve světě, kde se člověk nemusí stávat otrokem šéfa, aby si za mizernou mzdu mohl zajistit oblečení, jídlo, zdravotní péči a vzdělání. Chceme žít ve světě, kde již neexistuje rozdělení společnosti na hrstku těch, co mají tolik, že tím mohou plýtvat a mnoho těch, kterým je znemožněn přístup k životně důležitým hodnotám. Chceme žít ve světě, kde hodnoty slouží zájmům celé společnosti a stávají se předmětem společného užívání. Toužíme po světě, kde se „přebytečné“ věci raději darují těm, co je potřebují, než abychom jimi nezodpovědně plnili skládky a spalovny. To po čem toužíme je svět, ve kterém budeme kooperativně tvořit a distribuovat pro lidské potřeby, nikoliv pro zájmy kapitalistických elit. Chceme svět, ve kterém životy jsou pod přímou kontrolou těch, kdo je žijí.

Abychom se přiblížili k tomu, po čem toužíme, učíme se za běhu zpochybňovat zvrácenou logiku trhu a podkopávat struktury sociální nerovnosti. Bezpeněžní zóna by měla být dílčím krokem a vzdělávací lekcí. Chceme, aby se tato zóna stala laboratoří, ve které společně můžeme experimentovat se vztahy rozvíjejícími mimo kapitalistické struktury a v opozici vůči nim.

Pojď s námi zpochybňovat svět prodeje a nakupování!
Přijď se i ty stát součástí Bezpeněžní zóny v ulicích Prahy!


start: neděle 26.8.2012 od 14:00 do 22:00
místo: Kostnické náměstí – Praha – Žižkov → okolí infocentra Salé ( sale.s.cz )

<>

Jak můžeš Bezpeněžní zónu podpořit a co od ní můžeš očekávat?!

> > Vznik Bezpeněžní zóny je iniciován sítí kolektivů a jedinců. Prostor na společné vytváření zóny však bude poskytnut i dalším organizacím, skupinám a jednotlivcům, jež o to mají zájem.

> > Do Bezpeněžní zóny je možné volně vstupovat a kdykoliv z ní vystupovat. Je možné do ní vnášet předměty či služby, které mohou plnit společensky přínosnou funkci. Hodnoty mohou také vznikat přímo v zóně. Lidé je tedy nemusejí přinášet již „hotové“ z okolí. V zóně je možné služby a věci volně vytvářet a distribuovat mezi zájemce a to zásadně bez poplatku! Základním distribučním principem by měla být volná dohoda mezi distribuující osobou (kolektivem) a osobou (kolektivem), jenž službu či věc chce přijmout.

> > Je nám jasné, že některé věci, které budou vnesené do Bezpeněžní zóny, již dříve byly jinde prodávány a nakupovány – byly součástí tržního systému. Tomu již asi nezabráníme. Podstatné je však to, že těmto věcem v Bezpeněžní zóně můžeme společně dát jiný charakter, než jim před tím dával kapitalistický trh. Navíc se můžeme snažit přinášet do zóny především takové hodnoty, které byly získány alternativními způsoby – sběračstvím, dumpster divingem, pěstitelstvím, domácí výrobou, recyklací, expropriací…

> > V Bezpeněžní zóně by se hodnoty měly tvořit a distribuovat pro přímé užívání a spotřebu. Je tedy nežádoucí, aby někdo věci ze zóny odnášel pryč za účelem následného prodeje.

> > Mezi hmotnými věcmi v distribuci mohou být například: knihy, časopisy, oblečení, jídlo, nádobí, drobný nábytek, hračky, elektrospotřebiče, nářadí, gramodesky, bižuterie, kosmetika, hygienické potřeby aj.

> > Mezi nabízenými službami mohou být například: hudební či divadelních vystoupení, distribuce jídla, poskytování kadeřnických služeb, pořádání vzdělávacího programu (přednášky, diskuze, promítání), malba obrazů, provozování dětského koutku, pomoc s opravami poškozených věcí, realizace praktických workshopů, poskytování masáží aj.

> > Věci, které se v dočasné Bezpeněžní zóně nerozdistribuují, by měl jejich distributor či distributorka opět odnést a odstranit případné znečištění prostoru. Je také možné věci darovat kolektivu, který zajistí pozdější distribuci na jiném místě. Domluvit se lze např. s kolektivem Food Not Bombs, s Asociací ALERTA, Iniciativou Ne rasismu atd.

> > V Bezpeněžní zóně by nemělo docházet k výrobě či distribuci drog a zbraní!

> > V Bezpeněžní zóně nebudou tolerovány projevy rasismu, sexismu a speciesismu ani podpora autoritářských ideologií jako je fašismus, nacismus, bolševismus, kapitalismus…

> > Plánuješ se zapojit do produkce či distribuce v rámci Bezpeněžní zóny? O tom jak konkrétně by to mělo být, nás můžeš informovat na e-mailu B-zona(zavináč)safe-mail.net. Pokud nám napíšeš, usnadní to koordinaci aktivit v zóně. Není to však podmínkou pro tvou aktivní účast! Klidně přijď se svými nápady a realizuj je přímo v Bezpeněžní zóně. Nebude-li to v rozporu s dohodnutými pravidly zóny, nikdo ti v tom nebude bránit.

……………………………………………

související články:

>> Reportáž z Bezpeněžní zóny na Žižkově >> ZDE <<

>> Bezpeněžní zóna: Efektivní prevence vzniku odpadu >> ZDE <<

This entry was posted in BEZPENĚŽNÍ ZÓNA, NEZAŘAZENÉ. Bookmark the permalink.

0 Responses to Srpnová Bezpeněžní zóna na Žižkově – 26.8.2012

  1. Pingback: Asociace ALERTA | HLAS KREATIVITY A VZDORU

  2. Pingback: Asociace ALERTA | HLAS KREATIVITY A VZDORU