Z velkochovu byly osvobozeny slepice!

Vřelé pozdravy všem lidem, kteří projevují každý den soucit z hloubky svých srdcí ke zvířatům a k planetě na které žijeme, všem aktivistům, kteří po celém světě bojují za osvobození zvířat a všem lidem, kteří se s láskou a trpělivostí starají o zvířata osvobozená z laboratoří i ze stájí. Přinášíme prohlášení za skupinu ‚essereAnimali‘, která sdružuje italské aktivisty za práva zvířat a šíří myšlenky veganismu. Chtěli bychom upozornit na video,

na němž jsme v posledních měsících pracovali a na akci, kterou jsme nazvali „Továrna na vejce”. Video poskytuje ucelený obraz zneužívání zvířat páchané na ležících bezmocných slepicích.

Náš skromný příspěvek má být podporou pro všechna zvířata, a proto jsme shromažďovali obrazový materiál, videa a informace na všech typech farem, a to i v takzvaných bio farmách, které matou konzumenty lží o zvířecím pohodlí, které nemůže existovat na žádné zvířecí farmě.

„Továrna na vejce“ si vzala za úkol šířit zprávu, že všechna zvířata chtějí být volná a když je doopravdy milujeme, jedinou volbou je pro nás veganský způsob života.

Nyní je toto video umístěno na našich stránkách. Také jsme předem naplánovali jeho šíření a budeme jej promítat v klubech, knihovnách, komunitních centrech a squatech. Doufáme, že informovanost poskytne lidem možnost reflektovat a zamyslet se nad zacházením se zvířaty v naší společnosti.

Je přirozeným faktem, že když si uvědomíme zrůdnou velikost zneužívání zvířat, podlehneme pocitu, že bojovat proti těmto krutostem je velmi těžké, až nemožné. Tímto faktem se ale nesmíme nechat odradit a musíme se naučit ocenit i nevelké činy, které provádíme.

Pokaždé, když jsme navštívili farmy, abychom shromáždili materiál pro náš dokument, viděli jsme vystrašená, zraněná a mrtvá zvířata. I když jsme si uvědomili, že všechna osvobodit nedokážeme, rozhodli jsme se vzít dvě slepice. Přirozeně se jednalo o symbolickou akci, protože počet zachráněných slepic tvoří zlomek živých bytostí denně konzumovaných potravinářským průmyslem. Pro nás však i tato akce měla smysl.

Vzali jsme je z továrny na smrt a dali jsme jim možnost být v příjemném prostředí, kde uvidí poprvé trávu, slunce a ucítí svobodu. Jsou živoucím důkazem budoucí změny, za kterou je třeba bojovat.

Pro všechny jejich sestry, stále uvězněné v továrnách na smrt, jsme se rozhodli pro pomoc.


zdroj: http://directaction.info/ & http://www.essereanimali.org/

překlad: Zdena Č.

This entry was posted in CO SE PÍŠE JINDE, EKOLOGIE, KOMUNIKÉ, SOLIDARITA V PRAXI, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.