Mám klíče od bytu, ale nemám domov

K příležitosti Akčních dnů vydal nakladatelský kolektiv Mezi řádky několik nových publikací, mezi kterými je i jedna s názvem Mám klíče od bytu, ale nemám domov. Pod tímto zajímavým názvem se skrývají zápisky cestovatele, který se rozhodl poznat realitu života v zemích bývalého SSSR. Své poznatky se pak snaží skrze zápisky zprostředkovat v brožuře. Autor vychází z radikálně antiautoritářského a antifašistického prostředí a jeho zápisky proto pochopitelně popisují především to, co s tímto prostředím souvisí.

Na více jak šedesáti stranách se pokouší velmi poutavým způsobem popsat antifašistické a antikapitalistické prostředí v Rusku, Bělorusku, na Ukrajině a také v Mongolsku. Nutno zdůraznit, že z popisu je jasné, že aktivisté a aktivistky to zde nemají snadné. Každodenní realitou se zde stalo násilí a smrt související s řáděním neonacistů a neonacistek, státní represe, chudoba. Tato kombinace dělá ze zemí bývalé SSSR místo, ve kterém by málo kdo chtěl dobrovolně žít. Nicméně i přes všechny tyto překážky se zde rozvíjí antikapitalistické hnutí a radikální antifašistické skupiny, které se snaží odrážet neonacistický teror a reagují na represe státu.

Celé zápisky nejsou jen obyčejným cestovatelským výčtem navštívených míst. Jde především o popis životní reality, která je místy velmi vzdálená životu v Česku a místy z jejího popisu pořádně zamrazí v zádech. Vyprávění je pak doplněno texty z českých alternativních medií, která v minulosti popisovala významné události, které se odehrály v zemích bývalého Sovětského svazu. Nutno dodat, že šlo většinou o události velmi smutné, týkající se především smrti antifašistů a antifašistek, obětí neonacistických útoků.

Přesto, že publikace popisuje nepříjemný život aktivistů a aktivistek ve zmíněných zemích, nese v sobě také velkou dávku povzbuzení. Zápisky totiž ukazují nejen mizérii, ale také odhodlaní mnoha lidí otevřeně vzdorovat a usilovat o kvalitativní změny.

Publikaci lze za 35,- (+ poštovné) objednat na kontaktu: meziradky(zavináč)riseup.net

This entry was posted in ANTIFAŠISMUS, ANTIKAPITALISMUS, RECENZE, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.