Za Krupku bez rasismu a pogromů

Dne 9.4.2011 se Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) opět pokusí pochodovat ulicemi a nahánět strach. Podobně jako se o to nedávno pokusila v Novém Bydžově se i nyní zřejmě bude snažit zastrašovat romskou komunitu a usilovat o pogrom. Tentokrát si vybrala severočeské městečko Krupka. 

V Novém Bydžově DSSS k propagaci protiromského rasismu zneužila případ sexuálního násilí na mladé dívce, nyní se v Krupce pokouší zneužít případu zmláceného, okradeného a sexuálně zneužitého chlapce. V obou případech jde o očividnou snahu za neomluvitelné činy konkrétních pachatelů zastrašovat mnohé další skupiny lidí, které se těchto činů nedopustili a neschvalují je. Takové jednání odmítáme tolerovat a vyjadřujeme solidaritu těm, co stejně jako my neváhají vyjádřit svůj nesouhlas.

Stejně jako nás pobuřuje sexuální zneužití, týrání a loupežné přepadení dvanáctiletého chlapce a znásilnění mladé dívky, tak nás pobuřuje i zneužívání těchto individuálních činů pro politické účely neonacistického hnutí a rasistických skupin. To, co pachatelé způsobili jsou bezpochyby zavrženíhodné činy s mnoha negativními dopady na jejich oběti. Reakce DSSS na tyto zločiny však není ničím jiným než schvalováním a podporou zločinů v jiné podobě.

Proti zločinům však nelze bojovat zločiny! Právě proto odmítáme akceptovat zneužívání individuálního jednání několika osob jako záminky pro rozvoj kolektivních zločinů neonacistického a rasistického hnutí. Rasismus a nacismus jsou iracionální a protisociální ideologie, které jsou zavrženíhodné v jakékoliv podobě, bez ohledu na to, z jaké komunity pocházejí ti, co je hlásají. Především tam, kde tyto ideologie mají organizovanou a skupinovou podporu, je důležité se kolektivně bránit. Právě proto asociace ALERTA vyzývá ostatní lidi k tomu, aby se aktivně zapojili do vyjádření nesouhlasu s chystanými pochody DSSS v Krupce a jiných městech. K problémům, které se nás týkají je potřeba se postavit čelem, nikoliv zády. Ve školách, v zaměstnání, v ulicích i všude jinde musí být nejen slyšet, ale také vidět naše velké

NE rasismu

NE nacionalismu

NE neonacismu


ASOCIACE ALERTA VARUJE:

Odpad patří do koše,

ale některý

se nevyplácí recyklovat

a je lepší ho

nenávratně odstranit!

This entry was posted in AKCE, ANTIFAŠISMUS. Bookmark the permalink.