Nejen romové a romky jsou obětí neonacismu!

Město Litvínov je poslední dobou středem pozornosti, z velké části kvůli excesům Dělnické strany (DS), Autonomních nacionalistů (AN), Národního odporu (NO), Radical boys (RaB) a dalších neonacistických (nacionálně socialistických) či krajně nacionalistických sdružení. Jejich příznivci a příznivkyně se několikrát pokusili násilím “dobít” Litvínovské sídliště Janov a realizovat v něm pogromy na zdejší romskou komunitu.

Tuto etnickou skupinu si vybrali jako obětního beránka, na kterého lze snadno svést ledacos negativního bez ohledu na to, že ono negativní se netýká všech příslušníků a příslušnic romského etnika a naopak se to často týká i jedinců z řad majority, o kteé tvrdí, že právě za její práva bojují. Typickým znakem u zmíněných sdružení je také neschopnost (či neochota?) pochopit, že problematika Janova má ekonomicko-politické nikoliv etnické základy a nelze tedy vznikající problémy vyřešit podle rasového klíče či etnickou segregací. Potřebná je zde dlouhodobá sociální činnost vystupující proti sociálnímu vyloučení, podporující preventivní a vzdělávací programy, volnočasové aktivity pro mládež či způsoby pomoci znevýhodněným jedincům uplatnit se ve společenském životě.

Rasismus na český způsob

Během proběhlých pokusů o protiromské pogromy v Janově koncem roku 2008 byl zaznamenán v novodobé historii Česka dosud nevídaný jev. Stovky neonacistických a rasistických násilníků a násilnic získali otevřenou podporu části litvínovského obyvatelstva, které jim vyjadřovalo své sympatie různými způsoby – od potlesku, přes slovní podporu až po pomoc se schováváním zbraní. Otevřeně se zde projevil protiromský rasismus a xenofobní nálady části české populace. Lidé tleskající neonacistickému tažení na Janov jsou toho důkazem! Je zřejmé, že tito lidé nejenže si neuvědomují, že problematika Janova nemá etnický charakter, ale také si neuvědomují, koho vlastně svým potleskem povzbuzují k další činnosti. A nejen to! Oni si často neuvědomují ani to, že útok na romské etnikum je jen jedna z částí praxe lidí, které svým potleskem podporují. Protiromskými pogromy jejich činnost nekončí a vedle Romů a Romek přicházejí na řadu další, často neviní či bezbranní lidé.

Romy a Romkami to nekončí!

Že protiromskými pogromy činnost DS, AN, NO či RaB nekončí nám dokazuje každodenní realita našich životů, která se však většinou neodehrává před televizními kamerami jako některé janovské události. Pro mnoho lidí to, co není v televizi, jakoby vůbec neexistovalo a je tedy nesnadné některým vysvětlit, že co se děje mimo záběry televizních kamer, jsou často stejné, ne-li ještě větší zrůdnosti, než které iniciovala rasistická a neonacistická lůza v Janově. Stovky zraněných a desítky mrtvých – to je realita, často vytvářená činy právě těch , kterým část litvínovského obyvatelstva vyjadřovalo podporu, v momentě když se pokoušeli o protiromské pogromy v Janově. Mezi jejich obětmi však nejsou zdaleka jen příslušníci a příslušnice romského etnika, ale jsou mezi nimi například i antifašisté, aktivisté za lidská práva, homosexuálové, příznivci alternativní kultury a všichni, kdo jakýmkoliv způsobem vyjadřují odpor proti rasismu a národnímu socialismu, neboli (neo)nacismu. Těmito lidmi ale dlouhý seznam obětí nekončí! Iracionální rasistické teorie i ideologie nacismu mají v současnosti mnoho příznivců a praxe ukazuje, že se tito jedinci neštítí podporovat kdejakou zrůdnost. Jako příklad by mohlo posloužit surové napadení člena Občanského sdružení PREVENCE Petra M. Tento muž byl dne 20.3.2009 v odpoledních hodinách napaden třemi útočníky před kanceláří OS Prevence. Byl uhozen několika ranami do hlavy a poté mu jeden z útočníků způsobil na noze bodnou ránu ostrým předmětem. Kancelář OS Prevence, stejně jako Terasa club sídlí ve stejné budově, která před incidentem byla opakovaně postříkána mnoha nápisy a obrázky odkazujícími na Dělnickou stranu, Autonomní nacionalisty a Radical boys. Den před napadením Petra M. se dokonce mezi těmito čmáranicemi objevil nápis: “Víme o vás – jdeme po vás“. Je pravděpodobné, že muži, kteří P.M. Napadli, měli co do činění se zmíněnými výhružnými nápisy, které se staly jakousi předehrou pro pozdější události. Souvislost mezi útočníky a nápisy naznačuje i fakt, že při napadení P.M. útočníci vykřikovali hesla se stejným charakterem jako ta, která se před tím objevila na zdech budovy Terasa clubu a kanceláře OS Prevence.

K hrůznosti celého incidentu přispívá i fakt, že napadený muž je trvalým invalidou. Byla mu před několika měsíci amputována část nohy a nyní si zvyká na chůzi s pomocí umělé končetiny. V době napadení tedy jeho možnost obrany byla značně snížena.

Další zajímavou věcí související s celou událostí je fakt, že napadený muž se s OS Prevence aktivně angažuje právě v oblasti sociální činnosti, která jak zde již bylo uvedeno, je potřebným základem pro zlepšení situace (nejen) v Janově. Náplní činnosti OS Prevence je především podpora volnočasových aktivit pro mládež a osvětová činnost spočívající v podporování informovanosti o problematice drog, HIV/AIDS, prostituce, nezaměstnanosti, sociální izolace, násilí ve vztazích atd. V těchto oblastech OS Prevence realizovala mnoho aktivit jako například benefiční akce na podporu Protetického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, benefiční koncert pro městský útulek v Litvínově, kampaň za zachování litvínovských jeslí, přednášku o obchodování s lidmi, besedu o právech a možnostech obětí domácího násilí, seznámení občanů Litvínova s komunitním plánováním a postojem města k tomuto projektu, prevence proti drogám a AIDS, výstavy fotografií a dalších výtvarných děl nebo veřejné sbírky pomáhající lidem v nouzi atd.

Napadení M.P. je evidentně jedním z mnoha příkladů naznačujících, že lidé z Dělnické strany, AN, NO, RaB a dalších neonacistických či krajně nacionalistických sdružení nepředstavují skutečné řešení problémů Litvínova, jak se snaží tvrdit před televizními kamerami. Tito lidé nejenže nepřicházejí s řešením, ale dokonce často podporují fyzickou likvidaci těch, kteří se svou sociální činností na řešeních skutečně podílejí – tak jako v případě P.M.

Ponaučení na závěr?!

Jaké lze vyvodit ze zmíněných informací závěry a ponaučení? Především je na základě toho mnohem zřejmější, že ideologie národního socialismu (nacismu) nezemřela společně s Adolfem Hitlerem. I dnes má mnoho stoupenců a stoupenkyň, kteří pro podporu svých zvrácených myšlenek neváhají využít taktiku teroru a zastrašování.

A ponaučení? Podporovat rasisty a rasistky v jejich činnosti se nevyplácí! Po jejich nicneřešících útocích na Romy a Romky může přijít na řadu kdokoliv z nás – sociální pracovníci, invalidé či příslušníci našich rodin …

Autor článku: Luboš Bedřichovský

This entry was posted in ANTIFAŠISMUS, NEZAŘAZENÉ. Bookmark the permalink.