Obrana Janova: jak a s kým?!

Poté co na našem webu  byla zveřejněna výzva k aktivní obraně Janova před provokacemi Dělnické strany se nás někteří lidé začali ptát jak by z našeho pohledu měla obrana vypadat a kdo by se na ní měl podílet.

Přinášíme proto stručný text vyjadřující náš pohled na věc a zároveň přinášející několik podmětů k diskuzi. Myslíme si, že právě diskuze o podobě obrany je důležitá a může se díky ní předejít zbytečným chybám a nedorozuměním při samotné obraně.

O ORGANIZACI OBRANY SÍDLIŠTĚ JANOV

Má-li být obrana před provokacemi Dělnické strany úspěšná, je důležité jí pečlivě naplánovat. To znamená, že je potřeba aby se lidé z Janova s předstihem scházeli na vlastních lokálních shromážděních, kde si určí konkrétní taktiku, bezpečnostní opatření, domluví si pravidla a způsob jakým by se lidé měli chovat během aktivní obrany před DS. Je důležité zmínit, že tato obrana ke které sdružení Alerta vyzývá a chce jí aktivně podpořit nemusí nutně mít charakter násilného střetu s příznivci Dělnické strany! Naším záměrem je aby obrana byla pokud možno co nejméně konfliktní, bez zbytečně zraněných či policií stíhaných osob, ale zároveň aby byla účinná. Nejsme však ani zastánci a zastánkyně absolutního nenásilí a v případě násilného útoku ze strany DS se mu budeme bránit formou, která bude přiměřená nastalé situaci! Naší prioritou je především: obrana našich rodin, domovů a životního prostoru před rasismem a agresí Dělnické strany.

ČEMU SE VYVAROVAT?!

* Na shromáždění, které čelí provokacím Dělnické strany by neměli být přítomny zbraně, které se snadno mohou stát záminkou k policejnímu útoku a zbytečnému stíhání policií. Dá se předpokládat, že tzv. hlídky DS ze stejného důvodu zbraně mít také nebudou. Není proto důvod propadat panice a dávat přítomností zbraní policii záminku k útoku.

* Na shromáždění by neměli být přítomní lidé pod vlivem alkoholu a jiných drog. Tito lidé se snadno mohou stát “úlovkem” pro senzace chtivé novináře a TV reportéry, kteří pak budou akci prezentovat jako setkání opilců a narkomanů. Lidé pod vlivem alkoholu a jiných drog by proto měli být samotným shromážděnými lidmi z akce vykázání pryč.

* Na shromáždění by neměli být tolerováni agresivní a provokující jedinci, kteří nerespektují předem domluvenou obranou taktiku a vyvolávají zbytečné konflikty, které se snadno mohou stát záminkou pro útok a zatýkání ze strany policie.

* Na shromáždění by neměli být tolerovány jakékoliv projevy rasismu či xenofobie. Našim cílem je obrana Janova před nebezpečím rasismu šířeného Dělnickou stranou. Cílem tedy není na protiromský rasismus DS reagovat rasismem Romů a Romek vůči majoritě.

* Shromáždění by se mělo vyvarovat spolupráci se známými osobnostmi z prostředí organizovaného zločinu. Obrana před provokacemi DS se nesmí stát obranou lichvářů, drogových dealerů a mafiánů! Cílem musí být obrana práv a životního prostoru obyčejných lidí všech národností, nikoliv obhajoba zločinců a problémové části janovského obyvatelstva!

CO JE VÍTÁNO?!

* Obranné shromáždění by mělo jasně dát najevo o co mu jde. K tomu účelu jsou vhodné transparenty s nejrůznějšími hesly proti rasismu, proti xenofobi, proti parazitování Dělnické strany na problémech Janova nebo hesly propagujících mezinárodní solidaritu a spolupráci mezi pracujícími, nezaměstnanými a studenty.

* Pro obranu před provokacemi rasistů a rasistek je přínosné, když se do této obrany zapojí co nejpestřejší skupina lidí tvořená jedinci různého etnického a národnostního původu – Romové, Češi, Vietnamci, Ukrajinci atd. To, že v Janově DS útočí zejména na romskou komunitu neznamená, že to příště nemůže být kdokoliv jiný, kdo se stane terčem útoků této strany. Mezinárodní solidarita a vzájemná pomoc  se proto musí stát naší zbraní!

This entry was posted in ANTIFAŠISMUS, NEZAŘAZENÉ. Bookmark the permalink.