Nová skupina Anarchistického černého kříže

abc

Na podzim 2015 jsme se rozhodli založit novou skupinu na podporu radikálních aktivistů a politických vězňů. Anarchistické hnutí v posledních letech zažívalo určitý vzestup a vzniklo mnoho nových aktivit, což mělo za následek i nárůst perzekuce ze strany státu a represivních složek. Z těchto důvodů cítíme, že je dnes, více než dříve, potřeba vytvořit silnou solidární skupinu na podporu antiautoritářsky smýšlejících lidí, kteří se dostávají díky svým aktivitám do problémů se zákonem. Oceňujeme činnost předešlých podpůrných skupin, ale myslíme si, že v dnešní době je potřeba vytvořit pevnější solidární strukturu a tím se aktivně bránit represím.

***

Proč ABC

Žijeme ve světě obrovské sociální nespravedlnosti. Kapitalistické vztahy a státní kontrola ovlivňuje náš každodenní život a téměř veškerá moc a bohatství je koncentrovaná v rukou několika málo jedinců. Nám ostatním nezbývá než se podřídit a za odměnu získat pár drobků z koláče, na jehož tvorbě máme podíl všichni, ale jen ti nejbezohlednější se ho dosyta nají. Ale jsou i tací, kteří se rozhodli se tomuto uspořádání vzepřít a pokusit se vysvobodit ze všudypřítomné mizérie. Pro ty má stát nachystaný justiční systém a věznice.

Anarchisté se odjakživa bouřili proti vykořisťovatelskému uspořádání, které nám nabízí stát a kapitalismus a odjakživa byli kvůli tomu tvrdě perzekuováni, vězněni a popravováni. V dnešní době, kdy se stát ohání slovy jako je demokracie a svoboda slova by se mohlo zdát, že zde perzekuce a likvidace politické opozice nemají místo, ale opak je pravdou a my se můžeme přesvědčit (třeba na příkladu kauzy Fénix), že se stát nezdráhá své odpůrce tvrdě postihovat.

Naše cíle

Cíle naší skupiny se příliš neliší od dalších skupin ABC po celém světě. Chceme poskytovat finanční a právní pomoc stíhaným aktivistům, stejně tak šířit informace o jednotlivých kauzách, vzdělávat hnutí v otázkách bezpečnosti a prevence nebo pořádat solidární akce. Konečným cílem naší činnosti je, aby žádní vězni ani věznice nemohly existovat. Budujme proto anarchistické hnutí, které usiluje o svobodnou a rovnostářskou společnost, ve které není místo pro policii, věznice ani justiční systém.

Pokud se stanete cílem jakékoliv represe, ať už jde o přestupek, výslech, vydírání, sledování, obvinění a podobně, neváhejte se na nás obrátit, budeme se vám snažit pomoct. Naše podpora patří nejen anarchistům, ale i antifašistům, environmentálním aktivistům, lidem bojujícím za osvobození zvířat a dalším politickýcm aktivistům, proto se na nás můžete obrátit i v případě, že se nestotožňujete s anarchistickými idejemi. Naší zbraní je solidarita.

__________________________

Převzato z: https://anarchistblackcross.cz/2015/nova-skupina-anarchistickeho-cerneho-krize/

This entry was posted in ABC / AČK, CO SE PÍŠE JINDE, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.