Přátelé komunizace 2: Hnutí Occupy a Oaklandská komuna

00000001a

Nedávno vyšlo druhé číslo časopisu pro revoluční teorii Přátelé komunizace. Časopis, který vydává stejnojmená skupina se tentokrát vrací k americkému hnutí Occupy a Oaklandské komuně. Níže naleznete editorial a obsah čísla.

***

Editorial

Americké hnutí Occupy je sice již několik let minulostí, ale zdá se, že cyklus bojů, jehož bylo součástí (a který můžeme charakterizovat jako zápas o společenskou reprodukci třídního vztahu a jako více či méně konfliktní koexistencí pouličních bouří a okupací veřejných prostranství), ještě zcela neskončil. Přinejmenším by tomu mohly nasvědčovat nedávné události v Libanonu, Kanadě nebo třeba Jihoafrické republice. I to je důvod, proč splatit starý dluh všem, kdo se v roce 2013 podíleli na přednáškách o Oaklandské komuně (ať už soudruhům z Rust Bunny Collective nebo posluchačům) a druhé číslo Přátel komunizace pojmout jako malou antologii těch nejdůležitějších a nejzajímavějších textů, které (povětšinou američtí) „komunizátoři“ na téma Occupy vyprodukovali. Byť nejsme příznivci té odrůdy komunizačního proudu, která má sklon ideologicky klást komunizaci jako alternativu použitelnou v rámci politického aktivismu, pro úplnější představu o radikální literatuře, která v souvislosti s Oaklandskou komunou v oblasti Sanfranciského zálivu vznikla, dáváme prostor i jejím reprezentantům. Její recepce fenoménu Occupy se v jistém podstatném ohledu podobá jedné z podob vnímání stanových městeček, které dominovaly českému prostředí. Zatímco místní anarchisté a anarchistky je po vzoru Davida Graebera začasté oslavovali jako realizaci svých principů (kterou napříč dějinami hledají v kdečem jako automatické potvrzení jejich správnosti) a jako prefiguraci budoucí „nekapitalistické“ společnosti, „komunizátoři“ (tak či onak inspirovaní Gillesem Dauvé a/nebo kolektivem Tiqqun) spatřují v pospolitých praktikách tábořišť ujištění, že komunizace v přítomném čase je možná. Ba co víc, že každé masové sociální hnutí dnes stojí před dilematem komunizace nebo porážka. Na velmi abstraktní rovině toto tvrzení sice může být platné, ale absolutně nic nám neříká o konkrétním hnutí – o tom, jak je určeno konkrétní podobou rozporů kapitalistického výrobního způsobu, jaká je jeho třídní kompozice, vnitřní rozpory, dynamiky a limity. Tím pádem ani nevíme, jaké možnosti jsou ve skutečnosti ve hře a jaké jsou jen přeludem aktivistů a aktivistek všeho druhu. Většina textů obsažených v tomto čísle jde však jinou cestou, kterou považujeme za serióznější a přínosnější: zkoumání konkrétní události takové, jaká je, v jejím vlastním historickém a sociálním kontextu.

Obsah

Jasper Bernes: Čtverec a kruh – logika Occupy
Autor spojený s komunizační teorií a kolektivy Research & Destroy, Endnotes a Sic přichází s celkovou analýzou hnutí Occupy, která se snaží zodpovědět všechny zásadní otázky: kdy, kde, kdo, proč a jak.

Rust Bunny Collective: Pod hávem z nepokojů
Tato stať se poměrně detailně zabývá specifickým momentem hnutí Occupy, a to Oaklandskou komunou, její dynamikou, limity i kontextuálním určením.

Research & Destroy: Analýza limitu a její limity
Přátelská kritika předchozího textu, která se v souvislosti s Oaklandskou komunou zaměřuje na problematické užití „analýzy limitů“ hnutí a na otázku produktivní práce.

Research & Destroy: Náměstí, bouře, komuna
Leták distribuovaný v době Oaklandské komuny – komunizační teorie jako prostředek kritické intervence.

Society of Enemies: Blokáda přístavu je jen jedním z mnoha posledních řešení
Další stať spojená s komunizačními kruhy v Bay Area, která je pokusem o kritické sebepoznání Oaklandské komuny a s ní spojených forem třídního boje.

Global Occupation: Blokuj, stávkuj, komunizuj?
Jiný leták jiného komunizačního kolektivu, jenž má sklon ideologizovat komunizaci jako alternativu v zájmu aktivistické politické intervence.

Jaleh Mansoor, Daniel Marcus, Daniel Spaulding: Occupy a umění prizmatem komunizace
Akademický příspěvek tří kunsthistoriků o novém průniku umění a politiky na poli pospolité praxe tábořišť.

C. Derick Varn: Rozhovor s Danielem Spauldingem o komunizaci, hnutí Occupy a strašidle estetiky
Americký kunsthistorik hovoří o svém vztahu k Occupy, teorii komunizace a o tom, zda a jak může umělec něco vytvořit, aniž by reprodukoval kapitál.

Časopis v PDF ke stažení ZDE
_____________
Převzato z: https://pratelekomunizace.wordpress.com/2015/11/29/pratele-komunizace-2-hnuti-occupy-a-oaklandska-komuna/

This entry was posted in ANTIKAPITALISMUS, CO SE PÍŠE JINDE, General, HISTORIE, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.