Postřehy z mezinárodní konference Přímé akce “Problémy v práci?”

PA_conference_oktober2014_frontDruhý říjnový víkend se v Bratislavě konala mezinárodní konference, věnovaná problémům na pracovišti. Během veřejné části jsme v sobotu diskutovali o aktivitách a činnosti organizací, v nedělní interní části bylo hlavním tématem sdílení zkušeností z organizační práce a hledání způsobů, jak činnost našich organizací vylepšit. Cílem konference bylo především podělit se o zkušenosti z organizování přímých akcí a upozornit na problémy na pracovišti.

SOBOTA

V sobotní veřejné části vystoupili členové čtyř organizací: Mostecké solidární sítě (Česká republika), Přímá akce (Slovensko), Svazu syndikalistů Polska (Polsko) a Federace solidarity (Británie).

Mostecká solidární síť (MSS) – Pohled do praxe MSS

Díky prezentaci člena MSS jsme měli možnost dozvědět se, jaká jsou myšlenková východiska organizace. Shrnul všechny dosavadní spory MSS a prezentaci šikovně oživovala i videa z akcí. Největší pozornost věnoval aktuálnímu sporu proti restauraci Řízkárna v Praze, ve kterém jde o dosažení nevyplacené mzdy. Zmínil však i spory s firmou Zepter, k jehož vítěznému konci přispěla i Priama akcia, a probíhající spor týkající se úředního šikany dítěte.

Priama akcia (PA) – Kdo je Priama akcia a jaké zjištění přineslo 6 měsíců aktivity Problémy v práci?

Priama akcia zvolila krátkou prezentaci zaměřenou hlavně na léta 2010-2014 a zhodnocení půl roku trvající aktivity “Problémy v práci?” , podle které byla pojmenována i konference. V první části zmínil člen PA důležité momenty ve vývoji organizace (problémy členů PA, o kterých jsme psali zde a zde, mezinárodní kampaň proti praktikám agentury OTTO Work Force a kampaň Jdeš na brigádu? Členka PA pak v druhé části prezentovala aktivitu Problémy v práci?, jejíž základní cíle jsou definovány následovně: podnítit pracující, aby aktivně řešili své problémy na pracovišti; podpořit se navzájem při řešení těchto problémů; podělit se o zkušenosti, užitečné tipy a doporučení. Zmínili se, s jakými problémy se na nás lidé obracejí, ale také s jakými obtížemi se setkali. Díky poměrně slušné reklamě konference v ulicích Bratislavy a na Facebooku přišli na konferenci i pracovníci, kteří nás během přestávky oslovili s tím, že mají problémy se šéfy a mají zájem je řešit, což byl potěšující a nečekaný vedlejší účinek konference.

Solidarity Federation (SF) uvádí Brighton Hospitality Workers – Síť pracovníků zaměstnaných v odvětví spojeném s ubytováním a stravováním

Členové Brighton Hospitality Workers ze Solidarity Federation mluvili o kampani mezi pracovníky hotelů a restaurací. Členové BHW srozumitelně vysvětlili situaci v Brightonu, kde probíhají pravidelná otevřená setkání pracovníků tohoto odvětví, vzpomněli několik úspěšných sporů a promítli i vtipné video z jednoho z nich.

Związek Syndykalistów Polski (ZSP) uvádí “Když konáme, dosáhneme svého”

Jako poslední v pořadí vystoupila v sobotu členka ZSP, jejíž prezentace propojovala teoretická východiska anarchosyndikalistického pořádání s aktuálními kampaněmi a základními problémy pracujících v Polsku. Vysvětlila, jak funguje ZSP a jaké metody používá během sporů. Podobně jako v případě MSS, prezentaci doplnila videi ze sporů, a objasnila, díky čemu skončily úspěchem.

NEDĚLE

Na programu nedělní neveřejné části byly diskuse o problémech, kterým čelí anarchosyndikalistické a jim podobné organizace. Diskuse se zúčastnil i člen relativně nové rakouské organizace s názvem Vídeňský svaz pracujících (WAS) která pouze nabírá zkušenosti, a proto se její členové rozhodli nezapojit do sobotní části vlastní prezentací. Agenda setkání sestávala z bodů týkajících se budování organizace a důvěry, zlepšování vnitřních procesů v organizaci (rotace úkolů apod.). Situace geograficky izolovaných členů, problémy s klasickými velkými i menšími odbory fungujícími ve stejné lokalitě atd. Mohli jsme si poslechnout různé zkušenosti z různých zemí a diskuse byla natolik obsáhlá, že na některé body ani nezbyl čas.

Poděkování

Zorganizovat takovou mezinárodní akci nebylo vůbec snadné. Naše poděkování patří mnoha lidem, kteří pomohli byť drobnostmi, jako byla pomoc na místě či zapůjčení techniky. Bez nich by tak bylo vše namáhavější. Zvláště bychom chtěli poděkovat lidem z komunitního centra Zora, kteří nám umožnili využít prostory bývalého kina a poskytli i vše potřebné pro hladký chod konference. Kolektiv Veganských hodů se postaral o vynikající občerstvení během více než šesti hodin konání veřejné části konference, ale i během nedělní interní části.

Konference, na níž byly k dispozici i publikace nakladatelství Bod zlomu přiblížila návštěvníkům v širším kontextu, jak fungují organizace používající přímé akce. Spojila lidI, kteří mají problémy na pracovišti a měli zájem je řešit. Pro PA byla cennou zkušeností z hlediska schopností zorganizovat takovýto typ akce a přinesla množství podnětů pro zlepšení nejen směrem dovnitř organizace, ale také pokud jde o činnost orientovanou navenek.

Jak uvádí zpráva z konference na stránce Mezinárodní asociace pracujících , všichni jsme se shodli na tom, že “na konferenci jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí a stojí za to organizovat a účastnit se takových akcí”. Mluvilo se i o možnosti organizovat podobné akce v jiných zemích střední Evropy, a to na pravidelné bázi. Jsme přesvědčeni, že nešlo jen o nadšené vyjádření a konference ukázala, že taková setkání jsou skutečně klíčová pro pokrok v organizování se pracujících na mezinárodní úrovni.

Priama akcia

________________________

Původně publikováno na webu priamaakcia.sk

This entry was posted in CO SE PÍŠE JINDE, General, REPORTÁŽE, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY and tagged , . Bookmark the permalink.