Původ kapitalismu – Ellen Meiksins Woodová

p;vod kapitalismuKapitalismus bývá často označován za logický produkt přirozené povahy lidského druhu a jakékoliv snahy o jeho překonání bývají prohlašovány za bláhové vzdorování neměnným přírodním zákonům. Zpochybňovat takováto nesmyslná tvrzení by mělo být úkolem každého, kdo stejně jako my hodlá přispívat k překonání kapitalismu, tedy rozšíření komunismu.

Aby bylo možné vyvrátit mýty o nevyhnutelnosti kapitalismu, je nutné se zabývat nejen tím, jak funguje a jaké síly ho udržují v pohybu. Je potřeba jít po časové ose zpět až do předkapitalistických dob. Právě jejich rozborem lze pochopit, že kapitalismus je produktem velmi specifických podmínek, které si vyžádaly zásadní proměnu společenských vztahů. Právě tyto podmínky a vlastnické vztahy vedly k rozvoji kapitalismu nejprve v Anglii a poté na celém světě. Pochopit jaké konkrétní specifika k tomuto vedly, znamená odkrýt skutečnost, že kapitalismus nebyl a ani není jediným možným uspořádáním světa a že společenský vývoj směrem ke kapitalismu není odrazem přirozené lidské povahy, proto existuje i možnost vývoje nekapitalistickým směrem.

Kniha Původ kapitalismu od Ellen Meiksins Woodové se právě tento postoj snaží podložit analytickým pohledem do historie kapitalismu a popisem specifických podmínek jeho vzniku i rozvoje. Při tom nabourává některé zažité stereotypy – vznik kapitalismu například klade na venkov, a nikoli do měst. Rozvoj manufaktur a postupné hromadění bohatství nepovažuje za hnací sílu raného kapitalismu, ale naopak za jeho důsledek. Na jiném místě zase upozorňuje na často opomíjený fakt, že kapitalismus nevzniknul ve vyspělé a bohaté Francii, Španělsku nebo Holandsku, ale v relativně zaostalé Anglii.

Tuto knihu vřele doporučuje každému, kdo o toto téma jeví zájem. Netvrdíme sice, že plně koresponduje s našimi názory, ale rozhodně je dobrým příspěvkem pro antikapitalistickou teorii.

Autorka knihy je marxistická kanadská politoložka, jejímž celoživotním odborným zájmem je problematika vzniku kapitalismu, jeho specifických rysů a principů fungování – od trhu až po imperialismus. Na knize jde tedy znát autorčin zápal pro věc a velký rozhled v oblastech, o kterých pojednává. Neměli jsme zatím možnost číst i její další díla, proto nelze vyloučit, že bychom v nich našli i problematické části. Tato konkrétní kniha jich ale podle nás mnoho neobsahuje a proto jí neváháme doporučit. Český překlad knihy vydal Socialistický kruh (SOK) v roce 2011. Knihu v PDF verzi je možné stáhnout na webu kniznica.soup.io

Citace z knihy:

„Kapitalismus není přirozeným a nutným důsledkem lidské povahy nebo odvěké sociální tendence k ‚výměnnému obchodu‛. Je to pozdní a lokalizovaný produkt velmi specifických historických podmínek. Expanzivní elán kapitalismu, který dnes dospěl do bodu faktické univerzality, není důsledkem jeho souladu s lidskou povahou nebo nějakým nadhistorickým zákonem, případně jakési rasové nebo kulturní nadřazenosti ‚Západu‛, ale produktem jeho vlastních historicky specifických zákonů pohybu, jeho jedinečné schopnosti a jedinečné nutnosti neustálého šíření sebe sama. Aby tyto zákony pohybu začaly působit, vyžadovaly rozsáhlé společenské transformace a otřesy.“

___________________________________

pozn. Zveřejňujeme-li upoutávku na knihu, neznamená to, že musíme souhlasit s veškerými postoji autorky a vydavatele.

This entry was posted in ANTIKAPITALISMUS, CO SE PÍŠE JINDE, RECENZE, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY and tagged . Bookmark the permalink.