Přednáška k výročí Kronštadstského povstání

Kronštadtské povstání bylo vzpourou proti vládě bolševiků v Rusku v roce 1921. Šlo o událost zásadního významu! Samotné povstání nebylo vedené prokapitalistickými nebo procarskými silami, ale především revolučními antikapitalisty, kteří bolševiky a moc Komunistiské strany vnímali jako překážku na cestě k beztřídní společnosti. Povstání bylo zoufalým pokusem jak se vrátit k ideálům revoluce z roku 1917.

K ideálům, které bolševici pod vedením Lenina a Trockého zneužili, aby se dostali k moci a po té potlačili každou skutečně revoluční aktivitu. Přednáška člena Asociace ALERTA se bude zabývat nejen historickými a ideovými souvislostmi Kronštadtského povstání. Pokusí se také vysvětlit proč pochopení významu této události je podstatné pro současné antikapitalistické hnutí.

Přednáška proběhne den výročí, kdy Kronštadstské povstání bylo zahájeno, tedy 28. 2. Přednášet se bude v Komunitním centru Ateneo v Mostě, od 19:00.

 

This entry was posted in AKCE, ANTIKAPITALISMUS, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY and tagged , . Bookmark the permalink.

0 Responses to Přednáška k výročí Kronštadstského povstání

  1. Pingback: Asociace ALERTA | HLAS KREATIVITY A VZDORU