Zpráva o činnosti Asociace ALERTA v roce 2012

Následuje přehled aktivit Asociace ALERTA v roce 2012. Naše asociace vznikla koncem ledna 2009, tehdy ještě jako regionální skupina působící především v litvínovském Janově a blízkém okolí. Postupně se však z lokální skupiny stala federace autonomních skupin. V roce 2012 tedy skupiny Alerty působily v Mostě, Litvínově, Ústí nad Labem, Praze a Brně. Spolupráci však rozvíjíme i s lidmi z měst jako je Bratislava, Nová Paka, Plzeň aj.

Asociace ALERTA nemá žádné vůdce ani hierarchickou strukturu. Naše asociace není napojena na žádné politické strany ani skupiny, které prosazují autoritářské či diskriminační ideologie. Členové a členky Asociace ALERTA nemají žádné politické ambice, neusilují o žádný podíl na moci v systému zastupitelské demokracie ani v jiných hierarchických systémech.

Asociace ALERTA věnuje velkou pozornost rozvoji sítě solidarity a podpoře odporu proti veškerým projevům nerovnosti, útlaku, vykořisťování nebo drancování přírody. Spolupracujeme proto s různými iniciativami, které se stejně jako ALERTA nespoléhají na prostředky státu a pomoc shora, ale jsou samosprávné, rovnostářské a organizované zdola. Asociace ALERTA je organizace s mnoha zájmy a širokým polem působnosti. Jako taková tedy vedle jednorázových aktivit rozvíjí i několik dlouhodobějších projektů postavených na kontinuální a systematické činnosti. Následuje seznam aktivit realizovaných v roce 2012.

Publikační činnost

Rok 2012 pro nás mimojiné znamenal intenzivní práci v oblasti publikační činnosti. Hned na začátku roku byly vydány barevné plakáty proti zneužívání zvířat na kožichy. Plakáty jsou ke stažení → ZDE ←

Stejně jako v minulém roce vychácházel také zpravodaj Hlas ulice. Tento rok sice vyšla jen 2 čísla, publikační činnost však na druhé straně rozrostla v oblasti brožur. Vydány byly tyto publikace:

>>> SOCIÁLNÍ ANARCHISMUS NEBO ANARCHISMUS JAKO ŽIVOTNÍ STYL? NEPŘEMOSTITELNÁ PROPAST …Esej od amerického sociálního anarchisty a ekologa.

———————————————————————————————————————–

>>> KONEC AUTOMOBILU… Překlad textů z německého magazínu Wildcat. Jeden je o významu automobilového sektoru, druhý o stávce ve Fiatu.

———————————————————————————————————————–

>>> REPRODUKCE KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA – FREDY PERLMAN …Zajímavá kritická analýza kapitalismu.

———————————————————————————————————————–

>>> ODBORY POD PALBOU KRITIKY: sborník textů pro diskuzi o povaze odborů.

———————————————————————————————————————–

>>> PŘÍRUČKA PRO PŘÍMOU AKCI…Brožura o tom co je to přímá akce a jak jí účinně a s co nejmenšími riziky praktikovat.

———————————————————————————————————————–


Kampaň za svět bez skládek a spaloven

Asociace ALERTA se stejně jako v předešlém roce i v roce 2012 zabývala problematikou odpadů a spaloven. V lednu 2012 byla zahájena kampaň Čistá alternativa a to sloučením dvou již existujících iniciativ Asociace ALERTA. Jednou z nich je Kampaň za snižování produkce odpadu a druhou pak iniciativa zaměřená na protesty proti výstavbě nových spaloven odpadu. Problematika produkce odpadu a problematika spaloven jsou dvě části jednoho celku, který je potřeba posuzovat v širších souvislostech a komplexně. Sloučení dvou zmíněných iniciativ v jednu kampaň je tedy v této oblasti logický a strategicky výhodný postup. Vnímáme to jako krok k efektivnějšímu prosazování našeho cíle, který by se dal definovat jako svět bez skládek a spaloven.

Ve dnech 11. a 12.2.2012 sdružení Arnika pořádalo v Praze seminář s názvem „Nespaluj, recykluj“. Na seminář byly přizvány nejrůznější organizace, které se zabývají řešením odpadové problematiky a vymezují se proti výstavbě nových spaloven odpadu. Mezi pozvanými nechyběla ani Asociace ALERTA. Naše asociace pozvánku Arniky přijala s velkým nadšením a na semináři byli přítomní členové Alerty z Mostu a z Prahy.

Podporou kampaně byl také další ročník festivalu ScreamFest, který proběhl pod titulem: Překonejme ekologickou krizi. V rámci Čisté alternativy se náš kolektiv rozhodl také pomoci s řešením problematiky odpadu na letních festivalech. V součinnosti s organizátory Fluff Festu a Play Fast Or Dont Festu jsme se zaměřili především na separaci recyklovatelných materiálů jako je hliník (plechovky apod.) a plasty (kelímky apod.). Na místě také proběhla přednáška jednoho z koordinátorů kampaně a byl zde náš informační stánek s tiskovinami. Jako efektivní prevence vzniku odpadu se pak osvědčily také Bezpeněžní zóny pořádané v různých městech.

Mobilní kino

Asociace ALERTA i v roce 2011 pokračovala s provozem Mobilního kina na různých místech. Mobilní kino je kulturně-vzdělávací projekt, který se zaměřuje na promítání filmů s politickou, historickou, sociologickou, ekologickou a jinou sociální tématikou. Součástí provozu kina je vždy také poskytování prostoru pro diskuzi nad promítanými filmy a poskytování možnosti podílet se na dalších aktivitách. Kino není vázané na jedno konkrétní místo či prostor, ale je v neustálém pohybu mezi různými prostory, městy, lokalitami.

Informace o plánovaných či proběhlých promítáních Mobilního kina jsou v sekci AKCE na našem webu. V roce 2012 Mobilní kino promítalo celkem 36 krát. Konkrétně pak 14 krát v Praze, 9 krát v Ústí nad Labem, 6 krát v Litvínově, 5 krát v Mostě, a 2 krát v Nové Pace.

Přednášky a workshopy

Vedle Mobilního kina tvoří vzdělávací program naší asociace také nejrůznější přednášky a workshopy, které realizují buďto naši členi a členky nebo přátelé z jiných skupin. V roce 2012 proběhl například: Workshop o souhlasu, workshop ako reagovať na sexuálne násilie? Dále to pak byly přednášky: O antifašistické blokádě v Drážďanech, o partyzánském zahradničení jako spotřebitelské alternativě, o kritické reflexi hnutí za osvobození zvířat, o historii, teorii a praxi Mujeres libres a také o squattingu:

Demonstrace, veřejné protesty a blokády

I tento rok se Asociace ALERTA zůčasnila různých protestních shromáždění a blokád. 18. února to byla blokáda neonacistického pochodu v Jihlavě. Blokádu svolala iniciativa Jihlava blokuje a vedle Alerty jí podpořily i další skupiny a jdnotlivci.

Na přelomu února a března 2012 se Českem prohnala vlna studentských protestů, které byly namířené proti antisociálním refomám školství. Alerta byla 1.3. přítomna na demonstraci v Ústí nad Labem, kde byl rozdán náš leták s nadpisem, který nesl jasné poselství: Od protestu k odporu!

Alerta nechyběla ani u událostí týkajících se akcí v souvistlosti s Prvním májem. Platforma 1.máje přišla s konceptem Akčních dní , během kterých byly pod společnou hlavičkou pořádány celou řadou anti-autoritářských skupin a iniciativ různé akce. Akční dny jsme podpořili nejen účastí, ale také organizací Bezpeněžní zóny v parku na Žižkově. Náš člen Lukáš Borl také pronesl projev na prvomájové demonstraci:

Dočasné bezpeněžní zóny

Akce, která v rámci Akčních dnů proběhla na pražském Žižkově pod názvem Bezpeněžní zóna, slavila úspěch a proto později byla několikrát opakována nejen v Praze, ale také v Mostě a později se inspirovali i naši přátelé v Plzni.

Bezpeněžní zóna se stala dočasnou formou otevřeného prostoru, do kterého bylo možné volně vstupovat a vnášet do něj předměty či služby, které mohou plnit společensky přínosnou funkci. Vše se zde tvořilo a distribuovalo bez peněžní směny a tedy na principu každému podle jeho potřeb, každý podle svých schopností a možností. Lidé tak měli možnost seznámit se s jinými způsoby uvažování a jednání než jsou ty které charakterizují kapitalistickou společnost. Peníze a s nimi související vztahy ani principy vykořisťování zde neměly prostor.

V Bezpeněžní zóně vedle hmotných hodnot byly vytvářeny a distribuovány také nejrůznější služby jako jsou masáže, kadeřnické služby, hudební a divadelní vystoupení, šití, vazba knih nebo přednáška. V rámci Bezpeněžní zóny probíhala spolupráce jak na úrovni jednotlivců, tak na úrovni organizační. Jedna například proběhla ve spolupráci se sdružením Auto*mat v rámci sousedské slavnosti Zažít město jinak

Aktivistický kemp

Ve dnech 15. až 25. června 2012 v oblasti severozápadních Čech Asociace ALERTA organizovala  Aktivistický kemp určený pro skupiny a jednotlivce z prostředí antikapitalistického a environmentálního hnutí. Kemp byl otevřeným prostorem, ve kterém bylo možné se vzájemně poznat, vyměnit si informace a sdílet zkušenosti.

Vyvrcholením kempu bylo dočasná squatterská akce v bývalých kasárnách v Mostě. V chátrající budově byl po obsazení zahájen kulturní program zahrnující výstavu výtvarných děl a akustickou hudbu. K dispozici bylo také veganské občerstvení.

Sport, kultura a volnočasové aktivity

V září 2012 Alerta v ulicicích Mostu organizovala již třetí ročník pouličního festivalu ScreamFest, který propojoval protest a angažovanost s tvořivou zábavou, uměním a alternativní kulturou. Hlavním tématem letošního ScreamFestu byla naše nespokojenost s celosvětovou ekologickou krizí. S krizí na které se výrazně podílí expandující průmysl motivovaný vidinou zisku, kapitalismus postavený na neustálém růstu za každou cenu ale i mnozí nezodpovědní jedinci. Malé ohlédnutí za třetím ScreamFestem v Mostě jsme zveřejnili na našem webu.

Asociace ALERTA v uplynulých letech organizovala několik Dětských dnů v Janově a v Mostě. Tentokrát však asociace přišla se změnou! Místo tradičního Dětského dne proběhly dvě akce s názvem Den plný her. Změna spočívala v tom, že hry tentokrát nebyly určené pouze pro děti, ale pro všechny věkové skupiny. Chtěli jsme tak společně překračovat vymezenou hranici mezi „světem dětí“ a „světem dospělých“. 

Reportáž, video & fotografie z akcí v Mostě a v Ústí nad Labem jsou ke shlédnutí zde:

Salé, Pelech, Ateneo

Lidi z kolektivu Alerty se i v roce 2012 podíleli na aktivitách ve spřízněných infocentrech, které se netají svým antikapitalistickým a antiautoritářským zaměřením. V Praze to bylo například infocentrum Salé a v Brně infocentrum Pelech. Začátkem listopadu 2012 v Mostě ožilo komunitní centrum Ateneo. Asociace Alerta byla u zrodu Atenea a již od začátku někteří z nás participují na jeho provozu a sestavování programu. Prostory komunitního centra jsou otevřené každému, kdo touží po prostředí, které mu nenabídnou standardní kluby, kavárny, čajovny, hospody či jiná místa, která jsou negativně ovlivněna tržním uvažováním a fungováním.

Alerta se v Ateneu podílí například na Dočasných bezpeněžních zónách, Komunitních veganských večeřích, workshopech, přednáškách, Mobilním kinu, nebo programu pro děti. Pomáháme zde také s provozem knihovny, do které jsme poskytli mnoho publikací, tematicky zaměřených na antifašismus, anarchismus, squatting, veganství, historii, filozofii, kritickou teorii aj.

Solidarita v praxi

Solidarita je pojem, který pro nás je velmi důležitý, proto neváháme být solidární, tam kde je to potřeba. Do Chanova 7.4.2012 zavítal sedmdesátihlavý dav Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), aby zde naháněl strach romské komunitě, která zde žije. Místo nadšeného vítání však proti davu neonacistů, nacionalistů a rasistů protestovalo několik stovek odpůrců a odpůrkyň. Solidaritu přišlo chanovskému obyvatelstvu vyjádřit i několik členů a členek Alerty.

Solidární jsme byli, také s politickým vězněm Romanem Smetanou. Svou účastí jsme aktivně podpořili tzv. Hlukové obléhání věznice Rapotice a provozovali jsme k celé akci On-line zpravodajství.

Naše solidarita se stala podporou také lidem bez domova a prostředků k obživě. Asociace ALERTA společně s kolektivem Komunitního centra Ateneo v pátek 28.12.2012 před mosteckým nádražím rozdávala teplé veganské jídlo každému, kdo to potřebuje a měl o to zájem. Naším cílem bylo projevit solidaritu s těmi, kteří skončili na okraji společnosti bez prostředků a sociálního zázemí. Současně jsme tím vyjádŕili názor, že v globálním kapitalismu lidé nehladoví pro nedostatek jídla, ale kvůli nedostatku spravedlnosti.

Solidární jsme byli také s mimolidskými zvířaty a lidmi, kteří je chrání před krutou smrtí či vykořisťováním. Alerta i tento rok pokračovala s vyjadřováním solidarity s Animal Liberation Front (ALF) a dalšími skupinami, které se zaměřují na přímou záchranu vězněných a týraných zvířat. Na našem webu se v průběhu roku 2012 oběvilo několik komuniké a videonahrávek skupin, které osvobodili kachny, selata, králíky, slepice, vepře a bažanty. Většinou šlo o materiály přeložené ze serveru directaction.info

webové stránky

Asociace ALERTA již od svého založení provozuje webové stánky nyní fungující na doméně alerta.cz. Na alerta.cz informujeme jak o činnosti asociace, tak o činnosti spřátelených skupin a organizací. Zpravodajství je doplňováno o kritické analýzy společenských poměrů a událostí i rozhovory se zajímavými osobnostmi. ALERTA poskytuje po předchozí domluvě prostor na webu i lidem, kteří nejsou sdruženi v naší asociaci.

Během roku 2012 došlo k úpravám vzhledu webu a byla i nadále zachována častá aktualizace. V průběhu roku 2012 se na hlavní straně webu oběvilo celkem 180 příspěvků s různým obsahem. Z velké části šlo o naše autorské texty, z části pak o texty převzaté nebo odkazy na doporučenou četbu ke studiu.  Vedle hlavního webu asociace byl v lednu 2012 spuštěn také web ke kampaně Čistá alternativa a to na doméně cista-alternativa.cz. Na tomto webu shromaždujeme materiály související s problematikou odpadů a možnostmi jak na ní smyslupně reagovat.

Shrnutí a plány

Je evidentní, že v roce 2012 Asociace ALERTA udělala mnoho kvantitativních a kvalitativních kroků. Tyto kroky se týkají jak jednotlivých aktivit a směřování asociace, tak členské základny i rozrůstající se sítě sympatizantů a sympatizantek. V následujícím období se Asociace ALERTA bude snažit pokračovat v nastaveném kurzu.

Zpráva o činnosti Asociace ALERTA
v roce 2012
This entry was posted in VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.