Mrakodrap si kritizovat nenecháme

V neděli 16. prosince se opět ukázalo, jak je to se svobodou projevu v případě kritiky nové olomoucké čtvrti Šantovka. Několik málo občanů Olomouce se rozhodlo legitimně a pasivně vyjádřit svůj názor na výškovou budovu, kterou navzdory nesouhlasu většiny obyvatel města magistrát s největší pravděpodobností již odsouhlasí. Protestující dorazili na koncert kapely The Again, ve které hraje mrakodrapu silně nakloněný primátor Martin Novotný.

Koncert, který se konal na předvánočních trzích, tak byl doplněn o několik lidí, kteří měli v rukou pickety s názorem na mrakodrap a potažmo celou Šantovku. Pasivně a nekonfliktně tím vyjadřovali svůj občanský postoj.

Během několika minut dorazil Petr Ilgner, provozovatel olomouckých předvánočních trhů, člen ODS a kamarád pana primátora. Ještě s dalším pomocníkem nevybíravým způsobem vytlačil dva účastníky na okraj publika k dalším lidem vyjadřujícím nenásilně svůj názor. Z jeho úst se účastníci dočkali nevybíravých slov a agresivního jednání, přičemž zničil jeden z transparentů. Když zjistil, že s nimi nic nenadělá a že rozhodně neplánují odejít, zavolal strážníky městské policie, kteří zcela šikanózně na jeho žádost zlustrovali jednoho člověka s picketem. Přesto městští strážníci museli uznat, že zmínění lidé neprováděli nic nezákonného a neměli žádný zákonný důvod lidi z místa odstranit.

Takto k Vánocům přeje lidem, kteří legitimně vyjadřují svůj názor, primátorův kamarád Petr Ilgner.

Přes psychický nátlak, který museli účastníci snášet, byla akce úspěšná alespoň v tom, že vzbudila pozitivní reakce také u lidí, kteří dorazili na koncert. Někteří se zajímali, proč tam lidé postávají s nápisy a jiní rovnou pomohli pickety držet a vyjádřili tím jasně svou podporu. Účastníci promluvili s několika zvědavci a rozdali několik letáčků se stručnými informacemi, proč s mrakodrapem nesouhlasí. Byla to další z řady akcí zaměřených proti kontroverzní čtvrti Šantovka. Na konci listopadu proběhla pieta za ilegálně pokácené stromy a na začátku prosince protest na prezentaci architekta chystaného mrakodrapu.

Co je špatného na další výškové budově?

Budova je protlačovaná silou a napříč velkému nesouhlasu odborné i laické veřejnosti. S budovou nesouhlasí místní občanská sdružení, Ministerstvo kultury, Státní památkový ústav, olomoučtí architekti a velká část místních obyvatel.

Další mrakodrap poškozuje architektonický ráz a panorama města. Stavět výškové budovy v rovinatém historickém městě v ochranné zóně památkové rezervace poškozuje charakter města. Navíc se jedná o již třetí mrakodrap na jiném místě, čímž se vizuální znečištění panoramatu města neúměrně navyšuje.

Primátor města sliboval vyslyšet přání veřejnosti nestavět další výškové budovy, ale napříč tomu podporuje současný návrh a vyhýbá se veřejné diskusi, která by měla odsouhlasení předcházet.

Jedním z podílníků Šantovky je kontroverzní podnikatel Richard Morávek, který byl obchodním partnerem zločinců Tomáše Pitra a Františka Mrázka. Mrázek a Pitr mimo jiné v roce 2000 vytunelovali a prakticky zlikvidovali firmu Milo, na jejíž pozemcích má nová čtvrť stát.

Celý projekt nové čtvrti Šantovka provází mnoho nekalých praktik: zničení biokoridoru, ilegálně pokácené stromy, zásah do stanovišť chráněných druhů, nevýhodné vedení tramvajové tratě a vyloučení veřejnosti z debaty.

 

This entry was posted in VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.