V Mostě ožilo komunitní centrum Ateneo

Začástkem listopadu 2012 bylo v Mostě otevřeno nové komunitní centrum Ateneo. Několik lidí z Alerty bylo přítomno na otevírací párty, na které byl projekt poprvé představen veřejnosti. Velice vítáme tento zdola organizovaný a samosprávný projekt, který evidentně bude svým programem vytvářet a podporovat hodnoty, které jsou nám velmi blízké. Nyní proto zveřejňujeme text, který kolektiv Atenea umístil na svém webu ateneo.cz.

* * *

Komunitní centrum Ateneo: kdo, kde a proč?!

Před více jak třemi roky se v hlavách několika lidí v Mostě zrodil společný plán. U jeho vzniku stála idea, že by bylo fajn společným úsilím spravovat komunitní centrum, které by nám umožnilo setkávat se v příjemném prostředí a realizovat aktivity, které považujeme za smysluplné. Původní myšlenka postupně proplouvala mnoha diskusemi, narůstala, dozrávala a v kombinaci s dávkou odhodlání se z velkého snu časem stal reálný projekt. Tento potomek idejí a činů dostal název Ateneo.

Porod nebyl vůbec snadný, ale už je za námi. Ateneo teď má celý život před sebou a záleží na nás všech, jak kvalitní a dlouhý bude. Máme jasné představy, čím chceme život Atenea naplnit a i ty můžeš pomoc k realizaci těchto plánů, nebo přispět plány vlastními. Chceme, aby Ateneo bylo komunitní centrum, které bude provozováno kolektivem ve volném čase jeho členů a členek a nikdo zde nebyl zaměstnán nebo v ponižujícím postavení! Půjde o samosprávný projekt organizovaný zdola a v zájmu komunity. Zde však komunitou nerozumíme úzkou a uzavřenou skupinu. Máme na mysli širokou společenskou množinu jednotlivců s nejrůznějšími charakteristikami a zájmy. V této množině mohou být lidi ze sousedství, děti, umělci, aktivisté, senioři, intelektuálové, pracující, nezaměstnaní, studující a mnoho dalších. Ateneo by mělo poskytovat prostor pro aktivity různých kolektivů a jednotlivců ať už jejich činnost má vzdělávací, výchovný, umělecký, (sub)kulturní nebo politický charakter. Vítán zde bude každý, kdo hledá vhodné podmínky pro seberealizaci, ale zároveň jeho jednání neobsahuje autoritativní nebo diskriminační projevy. Je pro nás velmi důležité vytvořit bezpečné prostředí, kde se nebudeme setkávat s pocity nadřazenosti vycházejících z idejí rasismu, sexismu či speciesismu…

Prostory komunitního centra budou otevřené každému, kdo touží po prostředí, které mu nenabídnou standardní kluby, kavárny, čajovny, hospody či jiná místa, která jsou negativně ovlivněna tržním uvažováním a fungováním. V Ateneu nepůjde o byznys, ale především o sdílení tvůrčího prostředí, které nás rozvíjí, vzdělává, baví a uspokojuje naše potřeby i touhy. Veškerý čas, energie a prostředky vložené do projektu budou sloužit k rozvoji projektu samotného, nikoliv k akumulaci zisku. Je důležité zdůraznit, že Ateneo je projekt neziskový a zároveň nezávislý na dotacích státu či fondů Evropské unie. Ateneo má sloužit zájmům širší komunity a je to také právě tato komunita, která tvoří solidární sít poskytující prostředky nezbytné k provozu.

Budeme rádi a rády, když Ateneo navštívíš, využiješ jeho služeb, případně pomůžeš naplnit jeho život smysluplným obsahem!

Okruh témat, kterým se v Ateneu chceme věnovat:

> program pro děti a mládež: eko-výchova, kolektivní hry, zájmové kroužky <

> poskytování sociálních služeb a poradenství na neziskovém základě <

> vzdělávací aktivity: přednášky, workshopy, videoprojekce, diskuse <

> poskytování zázemí pro odpočinek v nekuřáckém prostředí <

> poskytování zázemí pro organizační schůzky kolektivů <

> podpora umění a kultury v různých formách <

> provoz knihovny a archivu tiskovin <

> publikační činnost <

…………………………………………………………

Co znamená slovo Ateneo?

Pod pojmem Ateneo se rozumí komunitní centrum, kde je šířena kultura a vzdělání. Ve velké míře se název používal především ve Španělsku, kde vzniklo mnoho zdola organizovaných center spravovaných různými kolektivy. Ve Španělsku od poloviny devatenáctého století různé skupiny vytvářely vlastní Atenea, kde kulturní a vzdělávací aktivity probíhaly podle potřeb skupin, pro které byly určeny. Jejich hlavním mottem bylo „kultura a vzdělání jako prostředek emancipace lidu.“

Kultura a volnočasové aktivity vždy byly jasnými znaky Atenea. Obvykle šlo ale o snahu přesahovat pouhou zábavu. Atenea se stávala místy k setkání, diskutování a usilování o společenské změny. Atenea vždy měla různé funkce v závislosti na lidech, kteří je provozovali a navštěvovali. Tato místa se stala populární především mezi nižšími společenskými vrstvami, protože ty zde získávaly kulturní rozhled a vzdělání, které pro ně jinak bylo těžce dostupné. Atenea také sloužila k setkávání lidí v sousedství, k debatování a vytváření vazeb nebo zájmu o společná témata. Mezi oblíbené kulturní a vzdělávací činnosti zde patřily přednášky, promítání filmů, divadlo, čtení poezie, besedy, vydávání knih a brožur, exkurze atd.

K velkému rozkvětu Ateneí došlo před počátkem španělské občanské války (třicátá léta dvacátého století). Stovky z nich vzkvétaly ve všech čtvrtích a městech Španělska. Jen ve Valencii jich bylo patnáct, v Madridu jich bylo asi třicet a v Katalánsku jich bylo asi 200! Když válka skončila a fašisté pod vedením Franca triumfovali, tak Atenea byla rozpuštěna. I po jejich rozpuštění však přežila idea, která se stala inspirací pro lidi po celém světě. Mezi nimi je právě i náš kolektiv, který otevřel v Mostě komunitní centrum, které přijalo název Ateneo.

 

převzato z webu: ateneo.cz

 

This entry was posted in CO SE PÍŠE JINDE, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.