V Praze proběhne další GenderFuck fest!

V červenci 2011 proběhl v Táboře Gender Fuck na Cestě – tedy akce, která se snažila vytvořit prostor pro setkání a sdílení zkušeností lidí, kteří chtějí problematizovat otázky spojené s genderem, rasou, třídou, pohlavím, tělem, věkem a sexualitou. Několik lidí z našeho kolektivu se tehdy této výborné akce zůčastnilo. Je nám proto potěšením, že můžeme informovat o pokračování, které proběhne 14. – 16.9.2012 v Praze.

Prohlášení kolektivu GenderFuck

GenderFuck znamená škodolibě narušovat tradiční představy o genderových identitách, rolích a reprezentacích. GenderFuck znamená vyjebat s uhlazeným a neproblematickým řádem, kde existují ženy a muži, z nichž každá_ý plní svou předepsanou roli v monogamních heterosexuálních vztazích a nukleárních rodinách.

Prostřednictvím svých aktivit chceme poukazovat na to, že existují lidé, kteří záměrně i nezáměrně neodpovídají škatulkám heterosexuální muž a heterosexuální žena. Že jsou to lidé různých identit, různých pohlaví a genderů, lidé s rozmanitými těly, lidé žijící ve vztazích a rodinách, jejichž pestrost pak ukazuje tolik zbožňovanou nukleární rodinu jen jako jednu z mnoha variant.

GenderFuck je ale také naší reakcí na to, jak se v České republice pracuje s pojmem queer. Ten se totiž stává synonymem nebo zastřešujícím pojmem pro LGBT (lesbicko-gay-bisexuální-transgender) politiku. Současné LGBT hnutí je ale podle nás příliš orientované na registrované partnerství a rodičovství – tedy na obdobné cíle a hodnoty, jejichž zdůrazňování a uniformitu kritizujeme na heterosexuální majoritě – jen v gay duhovém převleku. Netvrdíme, že slíbit si lásku a podporu se svým partnerem nebo mít děti je něco špatného, ale myslíme si, že pokud se politika hnutí scvrkne pouze na tyto cíle, bude ve výsledku potlačovat nebo přinejmenším přehlušovat jiné hlasy z širokého queer spektra.

Protože kritizujeme heterosexuální majoritu z anarchistických a feministických pozic, je pro nás nepřijatelná politika asimilace, kterou LGBT hnutí v ČR razí. Nechceme společnost, která nás bude jen “tolerovat”. Nechceme společnost, kde být queer znamená, že v monogamních vztazích žijí dvě ženy, nebo dva muži. Zdá se nám, že samotné LBGT hnutí nejde ve své kritice heteronormativní společnosti dost do hloubky. Samo nereflektuje genderové stereotypy, které si přinášíme z heteronormativní a genderované výchovy a vzdělávání, ba dokonce samo nové vytváří. Nesnaží se například rozbíjet mýtus krásy, ale spíše jej ještě posiluje. Nesnaží se zpochybnit automatické spojování queer politiky se sexualitou, ale naopak sexualizuje vše, s čím přijde do styku. Zakládá si na segregaci žen-leseb a mužů-gayů jen proto, že jejich sexuální potřeby se neprotínají, místo toho, aby je spojovala v boji za společnou věc. Nesnaží se posilovat rozmanitost vztahů a genderových identit, ale vytváří jen další normu – jakousi “homonormativitu”. Pokud se ustaví a bude tolerovat homosexualita či LGBT jako jediná kategorie genderové a sexuální jinakosti, dojde ke zkrocení subverzivního potenciálu plynoucího z nejednoznačnosti a neuchopitelnosti všeho, co je mimo hranice heterosexuálního genderového řádu.

GenderFuck, to ale neznamená mluvit jen o záležitostech genderu, sexuality a sexuálních praktik, ale také o dalších společenských otázkách, v nichž se odráží mocenský řád. Principy svobody, odmítání kontroly a donucování chceme prosazovat i v dalších oblastech života: v práci a v životě a fungování malých skupin, komunit i celých společností.

Otázka sexuálních menšin je pouze jedním z projevů systému založeného na moci (genderové, třídní, rasové aj.) a politických či náboženských autoritách, proto je potřeba jít do hloubky. Nemyslíme si, že když politické autority blahosklonně přiznají nějaká práva určitým menšinám, tak se tím vyřeší útlak a diskriminace, postavená na hierarchii vytvářející společenské nerovnosti (sexuální, genderové, sociální, rasové, etnické a další). Nevyhovuje nám systém, kde někdo nad námi určuje, zda jsme dost normální na to, abychom ta práva vůbec měli_y. Tohle není ta rovnost a svoboda, za kterou bojujeme. Chceme nabourávat celý systém útlaku, chceme bojovat se společenskými předsudky a GenderFuck, to je náš zvednutý prostředníček, naše upřímnost a přímost.

Dokud nejsme svobodný všichni, není svobodný nikdo!

No God, No Master

No Governemt, No Gender

QUEER & REBEL

———————————-

převzato z webu: genderfuck.cz

———————————-

související texty:

> Gender fuck na cestě – reportáž

This entry was posted in AKCE, CO SE PÍŠE JINDE, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.