Boj proti fašismu začíná bojem proti bolševismu

(…)”Pokud se kriticky zadíváme na obrázek bolševismu, poskytnutý Leninovou brožurkou, můžeme rozpoznat následující body jako hlavní charakteristiky bolševismu: >>> Bolševismus je autoritářský systém. Nedůležitějším a určujícím místem, kde se činí rozhodnutí, je vrcholek pyramidy. Autorita je realizována ve všemocné osobě. Buržoazní ideál osobnosti slaví ve vůdcovském mýtu svůj nejvyšší triumf.(…)

> Z organizačního hlediska je bolševismus vysoce centralistický. Ústřední výbor je zodpovědný za všechnu iniciativu, vedení, instrukce, příkazy. Jako v buržoazním státu, vedoucí členové organizace hrají roli buržoazie, jedinou rolí pracujících je poslouchat příkazy.(…)

> Bolševismus je diktatura. Pracuje s hrubým násilím a teroristickými opatřeními, směřuje veškeré své funkce k potlačení jakýchkoli nebolševických institucí a politických názorů. Jeho “diktatura proletariátu” je diktaturou byrokracie nebo jediné osoby.(…)

> Sociální struktura bolševismu je buržoazní povahy. Nezrušila námezdní systém a odmítá proletářům sebeurčení co se týče výsledků jejich práce. Zůstává tedy zásadním způsobem uvnitř třídního rámce buržoazního společenského pořádku. Kapitalismus pokračuje dál v jiné formě.(…)

(…) “Nacionalismus, autoritářství, centralismus, vůdcovská diktatura, mocenská politika, systém vlády ve formě teroru, mechanistická dynamika, neschopnost se socializovat – všechny tyto základní charakteristiky fašismu existovaly a existují v bolševismu. Fašismus je pouhou kopií bolševismu. Z tohoto důvodu boj proti fašismu musí začít bojem proti bolševismu.” (…)

> Otto Rühle ( 1874 – 1943 ) <

Citace z textu: Boj proti fašismu začíná bojem proti bolševismu

Text v PDF ke stažení > ZDE <


This entry was posted in NEZAŘAZENÉ. Bookmark the permalink.