Příběh věcí a odpadů na Parukářce -22.5.2012


Mobilní kino plánuje na úterý 22.5. 2012 další ze svých promítání v Praze. Tentokrát si promítneme dva filmy, zabývající se věcmi, které běžně užíváme. Filmy popisují celý proces výroby, distribuce i užívání věcí a následné proměny v odpad, který se ukládá na skládkách. Filmy se promítnou v žižkovské hospůdce na Parukářce v rámci Nezávislého filmového léta a v rámci kampaně Čistá alternativa. Vstup je ZDARMA!

 

Příběh věcí

Film vypráví “příběh věcí” od okamžiku získávání území pro těžbu nerostných surovin, přes těžbu samotnou, mísení přírodní suroviny s toxickou chemií a výrobu spotřebního zboží, až po jeho velmi efektivní prodej, kraťoučkou dobu používání a následnou likvidaci jakožto nebezpečného odpadu. Všechny ty věcičky, bez nichž se neobejdeme, přímo ovlivňují životy obrovských komunit lidí u nás i v zahraničí, většina tohoto dění je však dobře skryta našemu pohledu. Příběh věcí je dvacetiminutový krátký pohled na rub naší produkce a spotřeby.

Příběh odpadů

Odpady jsou tíživým problémem moderní civilizace. Nejčastějším způsobem jejich likvidace je uložení na skládku. Jedna z největších a nejmodernějších v USA i na světě se nachází poblíž kalifornského Los Angeles v místě zvaném Puente Hills. V obřím areálu je třídírna odpadů, spalovna s elektrárnou a deponie. Denně se tu za přísných bezpečnostních a hygienických opatření zpracuje 13 000 tun komunálního odpadu, 900 tun asfaltu, 700 tun stavební sutě a více než 100 tun bioodpadu.

start: 22.5. 2012
od 20:00 do 23:00
Hospůdka Parukářka, Vrch sv. Kříže, Praha – Žižkov
Vstup: ZDARMA!
událost na Faceboooku – ZDE –


 

This entry was posted in AKCE, MOBILNÍ KINO, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.