Kampaň za svět bez skládek a spaloven!

Na zvyšující se produkci odpadu a plánované výstavby nových spaloven odpadu se rozhodla reagovat Asociace ALERTA, která v únoru 2012 zahájila kampaň Čistá alternativa. Kampaň byla spuštěna po sloučení dvou iniciativ, které Asociace ALERTA koordinovala od května 2011. Jednou z nich je Kampaň za snižování produkce odpadu a druhou pak iniciativa zaměřená na protesty proti výstavbě nových spaloven odpadu.

Ke sloučení iniciativ se vyjádřil jeden z koordinátorů kampaně Lukáš Borl: „Problematika produkce odpadu a problematika spaloven jsou dvě části jednoho celku, který je potřeba posuzovat v širších souvislostech a komplexně. Sloučení dvou zmíněných iniciativ v jednu kampaň je tedy logický a strategicky výhodný postup. Vnímáme to jako krok k efektivnějšímu prosazování našeho cíle, který by se dal definovat jako svět bez skládek a spaloven.“

Kampaň Čistá alternativa má vlastní internetové stránky cista-alternativa.cz, na kterých se objevují informace o plánovaných projektech spaloven odpadu v Komořanech u Mostu, Chotíkově u Plzně, Karviné a dalších místech v České republice. Na webu jsou dostupné informace o protestech proti spalovnám odpadu a praktické rady, jak snižovat skládkovaný odpad.

„Nárůst produkce skládkovaného odpadu je nepochybně velký problém. Do ohromných rozměrů narostl především díky dlouhodobému zanedbávání prevence vzniku odpadu a také díky nedostatečné podpoře opakovaného užívání, recyklace a kompostování. Právě na tyto zanedbávané části bychom se naší kampaní chtěli zaměřit,“ uvedla Lenka Hladíková z Asociace ALERTA.

V Česku se v současnosti plánuje výstavba a provoz několika nových spaloven odpadu. Jejich projektanti a provozovatelé tvrdí, že jde o šetrný způsob nakládání s odpady. Environmentální aktivisté a aktivistky však s tímto tvrzením nesouhlasí. Podle koordinačního týmu kampaně Čistá alternativa jsou spalovny terčem kritiky kvůli jejich negativním vlivům pro životní prostředí. Kritika je zaměřena také na způsob financování spaloven, který podle Alerty problematizuje podporu jiných alternativ. Asociace ALERTA na webu uvádí, že na výstavbu spaloven jsou používány veřejné prostředky, kterých se pak nedostává na rozvoj preventivních opatření ani na zdokonalování systému recyklace a kompostování. Toto tvrzení je na webu asociace doloženo čísly, která vyjadřují, kolik financí spalovny plánují vyčerpat z fondů Evropské unie. Prostředky z těchto fondů jsou určeny na snižování skládkovaného odpadu.

Podle koordinačního týmu by kampaň Čistá alternativa měla podporovat různorodé aktivity. Od přednášek a publikační činnosti, přes aktivní přístup při snižování produkce odpadu, až po veřejné protesty. Kampaň nemá jasně vymezený časový úsek, po který by měla probíhat. Podle Lukáše Borla z Asociace ALERTA však zřejmě půjde o dlouhodobou „mravenčí“ práci, které se hodlá věnovat odhodlaný tým lidí z prostředí environmentálního hnutí.

Tisková zpráva – [8.2.2012]


This entry was posted in EKOLOGIE, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.