Druhý ročník protestního festivalu ScreamFest: reportáž a galerie

17. září 2011 proběhl v Mostě druhý ročník protestního festivalu ScreamFest, který byl součástí probíhající kampaně asociace Alerta. Cílem této kampaně je zamezit výstavbě spalovny komunálního odpadu v Komořanech a prosadit opatření zaručující snižování produkce skládkovaného odpadu.  Samotný festival začal v parku za SHD, kde hrálo několik Dj´s z lokálních soundsystémů, dva folkové projekty a také zde byla možnost diskutovat o problematice odpadového hospodářství města Most. Odtud se v odpolednívch hodinách účastníci a účastnice ScreamFestu vydali na protestní průvod městem a celý festival byl završen večerním koncertem na Rafandě v Rudolicích.

Již odruhé se v mosteckých ulicích sešli lidé, kterým není lhostejné, jakým způsobem je zacházeno s jejich okolím, životním prostředím a veřejným prostorem, který sdílí. A nejen oni. Probíhající worshopy přilákali i děti, které si mohly za poslechu folkového dua Kopec šišek vyrobit mnoho různých předmětů z odpadových materiálů (plast, papír, tetrapak atd.).

Vznikaly karnevalové masky, ozdobné košíčky, šperky i kartonové peněženky. Přítomnost a zapojení dětí bylo velmi pozitivním přínosem, stejně jako jejich účast v průvodu. Bylo obohacující vidět, že děti mohou mít radost z věcí, které není třeba nakupovat a které někdo považuje za odpad.

Během odpoledne zahrálo několik dj´s a také folkař Ernest Voltr.

Hudební produkce přilákala především příznivce alternativní kultury. Na infostánku se s místními otevíralo téma spalovny a především téma vhodné recyklace a zacházení s odpady. K této příležitosti také vyšlo sedmé číslo zpravodaje HLAS ULICE.

Člen asociace Alerta zde několikrát přečetl projev a vyjádřil její stanoviska k výstavbě spalovny. Pokus zapojit účastníky a účastnice do veřejné diskuse u mikrofonu se však nezdařil. Diskuse tak probíhala spíše okrajově, nicméně každý se mohl dozvědět o alternativách a možnostech, jak nakládat s odpadem, který (mnohdy zbytečně) vyprodukuje.

Ve 4 hodiny odpoledne se z parku vydal protestní průvod centrem města Most, v němž šlo kolem stovky účastníků, skandujích hesla “Nespalujme, recyklujme!”“Řekněme NE komořanské spalovně” .

V průvodu šlo několik dětí, a většinu pak tvořili mladí lidé, kteří svým způsobem vyjadřovali názory na spalovnu nebo se bavili poslechem hudby z pojízdného soundsystému.

Průvod s transparetny a skandovanými hesly prošel centrem a strhl na sebe pozornost občanů Mostu. Otázkou je, kolik z nich má povědomí a odpadovém hospodářství a zda pro ně takováto forma sdělení byla snesitelná. V posledních letech občané většinou rezignují na snahy o účast na veřejném životě města, kde žijí. Mostečtí tak možná průvod vnímali spíše jako zábavný happening, než aby si uvědomili, že i oni mohou jim blízkými způsoby vyjádřit názory na věci, které se jich bezprostředně dotýkají. Můžeme diskutovat o těchto formách, ale je vždy dobré znát důvody a cíle.

Pro mě osobně byl průvod velmi důležitým zážitkem a měla jsem z něj velmi pozitivní pocit. Ten mívám pokaždé, když vím, že chvíli můžeme být hlasem ulice. A i když ani náš hlas není jednotný, je dobré být se svým názorem vidět a umožnit diskusi.

Průvod byl ukončen po 6. hodině večer, ScreamFest pak pokračoval koncertem na Rafandě v Rudolicích. Koncert začal pod širým nebem kolem deváté hodiny vystoupením skupiny Avelon.

Dorazilo kolem stovky lidí, většinou účastníci průvodu a několik dalších. Poté zahráli Keep on rotting a ať jsem si z názvu myslela cokoli, jejich hardcoreové vystoupení bylo energické, zábavné a velmi dobře připravené.

Vrcholem koncertu bylo vystoupení v současnosti jedné z mých nejoblíbenějších kapel ESAZLESA. Tato chebská skupina vystoupila i na benefičním koncertě v Brně a stejně jako tam i v Rudolicích sklidila veliký ohlas. I přesto, že se koncert protáhl za desátou hodinu, nepřijela policie a ESAZLESA mohli předvést svoji pětačtyřicetiminutovou show.

Po půl jedenácté se produkce přesunula do prostoru Rafandy, kde vystoupila básnířka/raperka Potmě a zahráli dj´s. Dostalo se tak na příznivce dubstepu, dnb i tekna. Zábava pak pokračovala až do raních hodin.

Všichni, kdo se na ScreamFestu podíleli, ať už svým vystoupením, pomocí či účastí, vytvořili skvělou atmosféru. Osobně jsem z Mostu odjížděla nadšená a rozhodně přijedu zase příště. Díky, že jste dokázali vytvořit takovou atmosféru, že jste byli v ulicích, že se zajímáte o dění kolem sebe.

Naviděnou na ScreamFestu, naviděnou s Alertou.

↓ ↓ ↓

zpracovala: M.M.

zdroj: http://screamfest.cz/

 

→ doprovodné aktivity ←

Aktivisté a aktivistky z asociace ALERTA před ScreamFestem a po jeho ukončení realizovali/-y několik aktivit, které souvisí s odpadovou problematikou. Jednou z aktivit bylo rozvěšení velkoplošných bannerů na různých místech v centru Mostu. Další aktivita pomocí cedulek a hromádek odpadu v ulicích upozorňovala na to, že i bioodpad by se měl třídit a že má lepší využití, než je jeho skládkování společně se směsným komunálním odpadem. Třetí aktivitou pak bylo sázení květin do květináčů vyrobených z komunálního odpadu a jejich rozmisťování v ulicích několika měst. O posledně jmenované aktivitě jsme již informovali/-y na našem webu v příspěvku nazvaném Pěstujme květiny- NE skládky a spalovny. Nyní přinášíme fotografie i z ostatních jmenovaných aktivit.

 

This entry was posted in EKOLOGIE, REPORTÁŽE, SCREAM FEST. Bookmark the permalink.

0 Responses to Druhý ročník protestního festivalu ScreamFest: reportáž a galerie

  1. Pingback: Asociace ALERTA | HLAS KREATIVITY A VZDORU

  2. Pingback: Zpráva o činnosti Asociace ALERTA v roce 2011 | Asociace ALERTA

  3. Pingback: Odpad jako streetartový materiál | asociace ALERTA