Pěstujme květiny – NE skládky a spalovny!

Skupina aktivistů a aktivistek z asociace ALERTA několik dnů před ScreamFestem zahájila akci, při které se kreativním způsobem pokusila poukázat na problematiku produkce odpadu a jeho následného skládkování a spalování ve spalovnách. Během akce byly v ulicích Mostu, Ústí nad Labem, Prahy a Brna nainstalovány květiny zasazené v květináčích vyrobených z komunálního odpadu (staré vysavače, varné konvice, boty atd.). Ke květináčům byl přiložen následující text:

PĚSTUJME KVĚTINY, NE SKLÁDKY A SPALOVNY! … Tato květina byla zasazena do květináče, který byl vyroben z komunálního odpadu vyhozeného do popelnice. Směsný komunální odpad běžně končí na skládkách nebo ve spalovnách, kde se stává zátěží pro životní prostředí a ekosystém. Prosíme, přemýšlej o tom jak vlastním jednáním předcházet vzniku odpadu! I ty rozhoduješ o tom kolik odpadu se (ne)bude skládkovat a spalovat! – www.alerta.cz

This entry was posted in AKCE, EKOLOGIE, SCREAM FEST. Bookmark the permalink.