Žádný prostor pro rasismus a neonacismus!

Ve dnech 9.9. a 10.9. 2011 se Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) opět pokusí pochodovat ulicemi a nahánět strach. Podobně jako v minulosti se i nyní zřejmě bude snažit zastrašovat romskou komunitu a usilovat o pogromy. Tentokrát si vybrala severočeská města Krupka, Nový Bor, Varnsdorf a Rumburk.

Strategie DSSS je vždy stejná. Počkat na to, až se stane nějaký průšvih iniciovaný jedním nebo několika Romy a poté zneužít tento průšvih k eskalaci otevřených projevů rasismu a agrese vůči celému romskému etniku. Ve jmenovaných městech jistě k mnoha průšvihům již došlo a možná ještě dojde. DSSS se však za neomluvitelné činy konkrétních pachatelů snaží zastrašovat mnohé další skupiny lidí, které se těchto činů nedopustili a neschvalují je. Takové jednání odmítáme tolerovat a vyjadřujeme solidaritu těm, co stejně jako my neváhají vyjádřit svůj nesouhlas.

Proti zločinům nelze bojovat zločiny! Právě proto odmítáme akceptovat to, když DSSS zneužívá problematického jednání několika osob jako záminky pro rozvoj kolektivních zločinů neonacistického a rasistického hnutí. Věříme, že především tam, kde rasismus a neonacismus má organizovanou podobu, je důležité se kolektivně bránit! Právě proto asociace ALERTA vyzývá ostatní lidi k tomu, aby se aktivně zapojili do vyjádření nesouhlasu přímo v ulicích, kde DSSS bude organizovat pochody.

Následuje seznam akcí, které DSSS plánuje. Nalož s těmito informacemi, jak uznáš za vhodné. Doufáme, že je stejně jako my využiješ k podpoře aktivit namířených proti rasistické a pogromistické politice DSSS.

Nezapomeň, že existuje mnoho způsobů jak vyjádřit nesouhlas s projevy rasismu a jak se bránit pokusům o pogromy.

Vyber si ten svůj!

↓  ↓  ↓

plánované akce DSSS ↓  ↓  ↓

  • 9. září – Krupka: předvolební shromáždění v areálu Delta, 16 hod.
  • 10. září – Nový Bor: protestní pochod od vlakového nádraží, 13 hod.
  • 10. září – Varnsdorf: shromáždění na náměstí E. Beneše, 17 hod.
  • 10. září – Rumburk: demonstrace na náměstí Dobrovského, 18.30 hod.
This entry was posted in AKCE, ANTIFAŠISMUS. Bookmark the permalink.