Hlas ulice # 4

S radostí oznamujeme, že je na světě čtvrté číslo zpravodaje Hlas ulice, které vychází k příležitosti 1. máje. Toto datum je každoročně tučně zatrženo v našem kalendáři jako významné! V tento den si totiž připomínáme historii boje pracujících za osmihodinovou pracovní dobu a další požadavky. Zároveň si také připomínáme chicagské události z roku 1886, které vyústily v justiční vraždu skupiny dělníků, kteří stály na straně antikapitalismu a zájmů námezdně pracujících.  

Boj proti námezdnímu otroctví a proti kapitalismu a státu, jenž jej plodí, však není minulostí a je stále na pořadu dne. V českém prostředí je nyní aktuální především odpor vůči neoliberálnímu útoku na práva, důstojnost, zdraví a životy pracujících a dalších neprivilegovaných skupin. Útoku, jenž je ztělesněn v reformách, které prosazuje současná vládní koalice.

Boj ale probíhá i jinde než na pracovištích, proto se toto číslo věnuje i těmto bojům a to především těm probíhajícím v ulicích měst, ve kterých žijeme. Věříme, že jedním ze smyslů ulic je, aby sloužily jako prostor k setkávání lidí, k rozkvétání jejich kultury, politiky, odporu a k upevňování společenských vazeb. Způsobů jak navrátit skutečný život do ulic je opravdu mnoho. Cílem zpravodaje Hlas ulice je o některých možnostech informovat a přinášet tak inspiraci pro druhé.

Hlas ulice č. 4 lze stáhnout v pdf zde: HU_4

Přejeme příjemné počtení.This entry was posted in NEZAŘAZENÉ. Bookmark the permalink.