Akční víkend: reportáž & fotky

Asociace Alerta má za sebou organizaci dalších dvou veřejných akcí, které proběhly 26.9. a 27.7.2009 v litvínvském sídlišti Janov pod názvem Akční víkend. Přinášíme Vám nyní reportáž z těchto akcí, doplněnou několika fotografiemi, které zde byly pořízeny.  

První ze dvou akcí proběhla v sobotu 26.9. 2009 před blokem F1 v Sadové ulici v Janově. Zde bylo vybudováno improvizované “pouliční kino” ve kterém se promítal film Pretty Dyana, který poskytuje důvěrný pohled na romské utečence z bělehradského předměstí, kteří se usazují a bez vnější pomoci se stavějí na vlastní nohy.

Začátek promítání v pouličním kině byl naplánován na 19:30 hodin. V tento čas na místě bylo již několik desítek lidí různého věku – převážně janovského obyvatelstva. Díky malým technickým problémům však akce začala s mírným spožděním. Na začátek jeden ze členů Alerta přednesl krátký úvod. Přivítal přítomné, představil film a nabídl přítomným spolupráci se sdružením Alerta. Po té již byl puštěn film na plátno pověšené na zeď jedné z místních budov.

Film trval přibližně 45 minut a lidé projevovali různé emoce. Některým se film nelíbil a tak brzy odešli domů, jiným se libil a tak zůstali až do konce. Během filmu i po filmu vedli někteří jedinci zajímavé diskuze o promítaném filmu a o tom jaké filmy by se mohli promítat při další příležitosti. Největší zájem byl o filmy s tématikou druhé světové války, filmy o drogové problematice či filmy poskytující pohled na současný život romské i majoritní společnosti v Česku. Během komunikace s janovským obyvatelstvem byla konzultována případná spolupráce do budoucna. Z té byla nejvíce nadšena parta mladých kluků a holek co mají vlastní klubovnu zřízenou v bývalé kočárkárně v jednom z janovských paneláků. Zde společně tráví volné chvíle, mimo jiné i zpěvem a hraním na klávesy

Po skončení filmu bylo opakovaně přítomným lidem připomenuto, že následující den má probíhat organizovaný úklid Janova a okolí, kterého se může zůčasnit každý, kdo o to má zájem. Několik z přítomných se vyjádřilo, že zájem má a že můžeme počítat s jejich účastí.

Když jsme druhý den, tedy v neděli 27.9.2009 přišli kolem 10:30 hodin na místo, tak zde tito lidé opravdu byli a jejich počet navyšovalo i několik dalších jedinců, kteří se předchozího promítání nezůčasnily. Ve skupině dobrovolných uklizečů a uklizeček Janova byli jak malé děti, tak dospívající mládež i “dospěláci” různého věku.

Netrvalo dlouho a každý z přítomných si navlékl pracovní rukavice, vzal si igelitový pytel a začal se zběrem odpadků mezi panelovými domy. U některých jedinců, především malých dětí, bylo vidět, že je úklid dost baví a vnímají jej jako hru. Během několika hodin se nám podařilo společnými silami nasbírat několik desítek plných pytlů odpadu, jejichž obsah byl přemístěn na příslušné místo.

ZHODNOCENÍ NA ZÁVĚR

I přes drobné technické problémy jsme se ve sdružení Alerta shodli na tom, že Akční víkend v Janově byl velmi povedený a to především nedělní úklid Janova. Ten předčil naše očekávání a zanechal v nás příjemné pocity z dobře odvedené, smysluplné práce. Mile překvapující bylo především nečekaná početnost lidí, jenž byli ochotni se zapojit do úklidu nepořádku na sídlišti a to zcela dobrovolně bez vidiny peněžité či jiné odměny. Jedinou “odměnou” se stal čistější životní prostor sídliště a dobrý pocit ze smysluplné činnosti.

Vzhledem k tomu, že “úklidovou partu” tvořilo romské obyvatelstvo Janova i lidé z majoritní společnosti, tak lze hovořit i o tom, že byl částečně zbořen rasisticko-xenofobní mýtus o “nepořádných Romech a pořádných příslušnících majority”. Veříme, že pohled na zdejší Romy a Romky nadšeně uklízející okolí svých domovů by leckterého rasistu zbavil jeho primitivních předsudků a snadno by naboural jeho víru v nesmyslné mýty nezakládající se na skutečnosti, nebo založené na přisuzování negativního chování několika jedniců celým etnickým či kulturním skupinám.

Neméně důležitou hodnotou vztahující se k Akčnímu víkendu v Janově je fakt, že stejně jako u všech ostatních aktivit pod hlavičkou Alerta i tentokrát byla projevena svépomocná iniciativa bez závislosti na státu, bez parasitismu politických stran, kapitalistických korporací a zastupitelských orgánů. I tentokrát se nám podařilo ukázat, že na kulturní a sociální rozvoj prostředí, ve kterém žijeme není potřeba “politických profesionálů”, zastupitelských orgánů či autorit a že i obyčejní lidé mohou zdola, svépomocí a sebeorganizací být těmi “kdo píše životní scénář”.

ALERTA ZA HRANICEMI JANOVA

V rámci sdružení Alerta došlo k plnému konsenzu ohledně toho, že podobné problémy s jakými se můžeme setkat v Janově se vyskytují i v jiných lokalitách a je tedy potřeba se podílet na jejich řešení i tam. Část z nás se proto rozhodlo 26.9.2009 podpořit úklidovou akci parku Šibeník v Mostě. Tu organizovalo několik mladých nadšenů a nadšenkyň se zájmem o ekologii.

Akce probíhala v podobné duchu jako úklidová akce v Janově a opět při ní panovala dobrá nálada. Několik zde přítomných dokonce svou účastí podpořilo Akční víkend pořádaný sdružením Alerta v Janově. Tímto děkujeme nejen jim, ale také všem ostatním, kteří se Akčního víkendu zůčastnili – ať už to bylo aktivní iniciativou nebo jen pasivním přihlížením.

Akčním víkendem však činnost sdružení Alerta nekončí a proto se již nyní můžete těšit na další akce. Vítané jsou jakékoliv návrhy jak by takové akce mohly vypadat. Dále je vítané především aktivní zapojení jednotlivců či skupin do jejich realizace. Své návrhy, podměty a připmínky může kdokoliv zaslat na alerta@safe-mail.net Přivítáme jakékoliv reakce, včetně konstruktivní kritiky.

Pro zvětšení fotky je potřeba na ní kliknout!

This entry was posted in REPORTÁŽE. Bookmark the permalink.