Dokument: Šílená elektřina Nikola Tesly

Šílená elektřina Nikola Tesly je dokument o významném muži a jeho činech, které zásadně změnily svět. Kolik lidí má vlastně představu o tom, kdo Nikola Tesla (1856 – 1943) byl a jak mnoho přispěl k utváření současné podoby světa? Mnoho lidí ani nemá ponětí, že náš život získal dnešní podobu mimo jiné i díky střídavému proudu Nikola Tesly a díky jeho dalším vynálezům. Tento muž byl opravdový genius a jeho činnost znamenala ohromný přínos pro celé lidstvo.


Přesto jeho osoba rychle upadla v zapomnění. I přes to, že Nikola Tesla mohl své schopnosti využít k tomu, aby se stal milionářem, neučinil to! Možnosti stát se boháčem odmítl, aby upřednostnil pokračování výzkumu ve prospěch lidstva. Místo budování kariéry a akumulování peněz se věnoval rozvoji vynálezů, které znamenaly významný kvalitativní krok v životní úrovni mnoha lidí po celém světě.

„Peníze nepředstavují takovou hodnotu, jakou jim lidé přikládají. Všechny své peníze jsem investoval do pokusů v rámci svých nových objevů, abych lidstvu umožnil o trochu snadnější život.“ Nikola Tesla

Vedle přínosů pro lidstvo je důležité zdůraznit, že Nikola Tesla byl vegetarián. Rád pozoroval ptáky a pomáhal raněným holubům, pro které vytvořil zázemí a ošetřovnu.

Tesla v mnoha ohledech ve svém myšlení o století předběhl dobu, ve které žil. Mimo jiné si už na začátku dvacátého století uvědomoval, že zvyšující se spotřeba fosilních paliv, jako je ropa a uhlí, bude v budoucnu znamenat významný problém.

„Kdybychom k získávání energie používali palivo, budeme žít z podstaty a rychle jí vyčerpáme. Tato metoda je barbarská a bezohledně marnotratná a musí být zastavena v zájmu příštích generací“Nikola Tesla

Svět není černobílý

Nic ale samozřejmě není jen “bílé” nebo jen “černé”. A dokonce ani Teslovy vynálezy nelze považovat jen za čistě pozitivní. Většina z nich může plnit pozitivní, ale také negativní účel. Například Teslův oscilátor – přístroj produkující intenzivní vibrace. Ten se dá snadno zneužít pro válečné účely. Silný oscilátor má totiž schopnost napodobit ničivé účinky zemětřesení. Podobný případ je Teslův dálkový ovladač. Jeho systém prvního dálkového ovládání v minulosti velice zajímal armádu kvůli vytvoření naváděných torpéd.

Samozřejmě jako u většiny vynálezů a technologií je podstatné, k jakému účelu jsou využity. Využijí-li se správně ty, se kterými Nikola Tesla obohatil tento svět, může se život mnoha lidí stát kvalitnějším a mohou se snížit negativní dopady lidského jednání ve vztahu k životnímu prostředí. Při špatném využití neboli zneužití však Teslovo vynálezy mohou sloužit i k destrukci lidstva a dalších forem života na Zemi. Záleží tedy na nás a na budoucích generacích jak se k přínosům Nikola Tesly postavíme.

This entry was posted in VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.