Kampaň za snížení produkce odpadu

Asociace ALERTA v květnu 2011 zahájila kampaň za snížení produkce odpadu.


V rámci této kampaně prosazujeme a podporujeme ↓↓↓

Opakované užívání místo skládkování a pálení → Velké množství druhotných surovin, které průmysl nebo domácnost může znovu využít, často končí na skládkách nebo se pálí. Materiál, který je vyhozen či spálen je pak náročné získáván z přírodních zdrojů, což znamená další znečištění, plýtvání a urychlování klimatických změn. Prosazujeme proto důslednou separaci využitelných surovin z odpadu a jejich opakované navracení do výroby a spotřeby. Odmítáme přitom také výstavbu a provoz spaloven odpadu a to i pro energetické účely. Výroba energie ve spalovnách není přínosem ale plýtváním! Nové použití téhož odpadu by totiž ušetřilo několikanásobně více energie, než se získá jeho spálením. Spalovny se navíc významně podílejí na produkci dioxinů, skleníkových plynů a dalších škodlivin. Aby nebylo nutné odpady skládkovat či pálit, prosazujeme programy, opatření a životní styl vedoucí k předcházení vzniku odpadu.

Kompostování → Biologicky rozložitelné suroviny jako jsou zbytky z kuchyně či zahrady tvoří kolem 40 procent komunálního odpadu v ČR. Ve směsném odpadu jsou odváženy na skládky či do spaloven a nevratně je likvidována užitečná surovinu, která by zúrodnila zemědělskou půdu. Na skládkách se navíc biologicky rozložitelné suroviny významně podílejí na produkci metanu, který se řadí mezi skleníkové plyny, jenž podporují klimatické změny. Kompostování produkci těchto plynů výrazně snižuje, proto prosazujeme třídění a kompostování biologicky rozložitelných surovin a jejich opakované využívání v zemědělství.

Odpovědnost výrobců za odpad z výrobků → Primárním původcem odpadu je především jeho výrobce. Usilujeme proto o to, aby výrobci dbali na výrobu trvanlivějších a snadněji recyklovatelných výrobků a neprodukovali zbytečné obaly. Dále usilujeme o to, aby se výrobci aktivně podíleli na recyklaci a jiném smysluplném využití jimi produkovaných odpadů.

Ekovýchovné a vzdělávací programy → Vzdělanost a informovanost považujeme za významný prvek v rozvoji ekologické uvědomělosti a jednání. Podporujeme proto dlouhodobé ekovýchovné a vzdělávací projekty, publikační činnost a jiné způsoby šíření informací o problematice odpadů.

Podpoř tuto kampaň! Umísti banner na své stránky ↓↓↓

články související s kampaní ↓↓↓

Environmentalismus nebo marketingová strategie?

 

Účelové lži dominovaly veřejnému jednání o komořanské spalovně

 

Sebechvála mosteckého primátora smrdí!

 

Odpad jako streetartový materiál

 

Druhý ročník protestního festivalu ScreamFest: reportáž a galerie

 

Pěstujme květiny – NE skládky a spalovny!

 

Byl zprovozněn nový web ScreamFestu!

 

Scream fest II. → 17.9.2011

 

Nenakupujme odpady!

 

Most potřebuje kompostárny, nikoliv spalovnu!

 

Protestní happening v Mostě a v Ústí nad Labem – projev a fotky

 

Co je to mechanicko-biologická úprava odpadů (MBÚ)!?

 

Protestní happening v Mostě a v Ústí nad Labem

 

Mobilní kino v Mostě a v Ústí nad Labem

 

Vysaje spalovna prostředky z fondů EU?

 

Minimální litery

 

Zabraňme výstavbě spalovny odpadu v Komořanech


→ Americký architekt chce v Praze stavět dům z odpadu


→ Šiřte plakát proti výstavbě spalovny odpadu v Komořanech!


Další kampaně asociace ALERTA ↓↓↓


This entry was posted in EKOLOGIE, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.

0 Responses to Kampaň za snížení produkce odpadu

 1. Pingback: Oceán plastů – alarmující francouzský dokument | Asociace ALERTA

 2. Pingback: Oceán plastů – alarmující francouzský dokument | Asociace ALERTA

 3. Pingback: Účelové lži dominovaly veřejnému jednání o komořanské spalovně | Asociace ALERTA

 4. Pingback: Účelové lži dominovaly veřejnému jednání o komořanské spalovně | Asociace ALERTA

 5. Pingback: Zpráva o činnosti Asociace ALERTA v roce 2011 | Asociace ALERTA

 6. Pingback: Zpráva o činnosti Asociace ALERTA v roce 2011 | Asociace ALERTA

 7. Pingback: Výsledky spalovací zkoušky v Lafarfe hovoří jasně: Znečišťování životního prostředí je legální. | Asociace ALERTA

 8. Pingback: Výsledky spalovací zkoušky v Lafarfe hovoří jasně: Znečišťování životního prostředí je legální. | Asociace ALERTA

 9. Pingback: Cementárna v severních Čechách plánuje vypouštět nebezpečné látky do ovzduší! | asociace ALERTA

 10. Pingback: Cementárna v severních Čechách plánuje vypouštět nebezpečné látky do ovzduší! | asociace ALERTA

 11. Pingback: Druhý ročník protestního festivalu ScreamFest: reportáž a galerie | asociace ALERTA

 12. Pingback: Druhý ročník protestního festivalu ScreamFest: reportáž a galerie | asociace ALERTA

 13. Pingback: Mobilní kino na Ffud festu | asociace ALERTA

 14. Pingback: Mobilní kino na Ffud festu | asociace ALERTA

 15. Pingback: Nové plakáty proti výstavbě spalovny v Komořanech | asociace ALERTA

 16. Pingback: Nové plakáty proti výstavbě spalovny v Komořanech | asociace ALERTA

 17. Pingback: Kampaň za trvale udržitelnou energetiku | asociace ALERTA

 18. Pingback: Kampaň za trvale udržitelnou energetiku | asociace ALERTA